Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udvidelse til Færøerne af IMO-konvention af 23. marts 2001 om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 3 af 14. januar 2009, Lovtidende C, meddeles det, at IMO-konvention af 23. marts 2001 om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie med virkning fra den 9. januar 2019 er udvidet til at omfatte Færøerne.

Udenrigsministeriet, den 16. april 2019

Anders Samuelsen