Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer

(Fristudsættelse)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1387 af 29. november 2018 om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 199 af 28. februar 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, og to steder i § 5, stk. 2, ændres »29. april« til: »6. maj«.

2. I § 5, stk. 3, ændres »4. august« til: »12. august«.

3. I § 7, stk. 1, ændres »17. april« til: »26. april«.

4. I § 7, stk. 2 og 3, ændres »12. maj« til: »21. maj«.

5. I § 10, stk. 2, ændres »3. juni« til: »11. juni« og »15. august« ændres til: »23. august«.

6. I § 16, stk. 1, ændres »kapitel 6« til: »kapitel 7«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. april 2019.

Landbrugsstyrelsen, den 12. april 2019

Jette Petersen

/ Adam Grønlykke Mollerup