Den fulde tekst

L 151 D

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpet bødeniveau).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg (V)).

2.beh 25/4 19
Lovf optrykt efter 2.beh 25/4 19 Tillæg H
Ændringsforslag nr. 1 af 26.04.2019 til 3. behandling af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) 26/4 19 Tillæg B
3.beh 30/4 19
Lovf som vedt 30/4 19

Lov nr 561 af 7. maj 2019

Lovforslaget er en del af implementering af regeringens udspil »Styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft« af 3. oktober 2018, for så vidt angår udlændingeloven. Forslaget indeholder bestemmelserne om en skærpet bødestraf ved ulovligt ophold og ulovligt arbejde.

Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 96 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.