Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2019

§ 1. Med virkning for finansåret 2019 gennemføres en begrænsning af ministeriernes dispositionsadgang over de på finansloven opførte bevillinger. Dispositionsbegrænsningen vedrører effektivisering af statslige indkøb i forbindelse med indgåelsen af centralt koordinerede indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprograms i 13. fase.

§ 2. De centralt koordinerede indkøbsaftaler i 13. fase vil føre til en effektivisering af indkøbet på de omfattede indkøbsområder. I forbindelse hermed ændres ministeriernes driftsrammer med de i bilag 1 viste beløb.

§ 3. Dispositionsbegrænsningen skal fremgå af forslag til tillægsbevillingslov for 2019. Dispositionsbegrænsningen skal i TB-oversigterne kategoriseres under Dispositionsbegrænsninger med følgende tekst: »Effektivisering af indkøb mv.«.

Tabel 1
Udmøntning af rammekorrektion på TB19 (mio. kr.)
Ministerområde, mio. kr.
TB19
§ 5.
Statsministeriet
0,0
§ 6.
Udenrigsministeriet
-0,6
§ 7.
Finansministeriet
-1,1
§ 8.
Erhvervsministeriet
-0,6
§ 9.
Skatteministeriet
-3,2
§ 10.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
-0,3
§ 11.
Justitsministeriet
-3,4
§ 12.
Forsvarsministeriet
-0,7
§ 14.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
-0,9
§ 15.
Børne- og Socialministeriet
-0,7
§ 16.
Sundheds- og Ældreministeriet
-0,7
§ 17.
Beskæftigelsesministeriet
-1,2
§ 19.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
-18,1
§ 20.
Undervisningsministeriet
-16,7
§ 21.
Kulturministeriet
0,6
§ 22.
Kirkeministeriet
-0,1
§ 24.
Miljø- og Fødevareministeriet
-0,8
§ 28.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
-0,7
§ 29.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
-0,8
Total
-50,0

Finansministeriet, den 29. april 2019

Kristian Jensen

/ Poul Taankvist