Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning

(Ændring af gebyrsats for elhandelsvirksomheder ved Forsyningstilsynets myndighedsbehandling på elområdet)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1384 af 29. november 2018 om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 2, ændres »576,17 kr. pr. GWh« til: »138,30 kr. pr. GWh«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Forsyningstilsynet, den 24. maj 2019

Carsten Smidt

/ Lukas Lindgreen