Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1597 af 14. december 2018 om forsøg på beskæftigelsesområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 198 af 28. februar 2019, bekendtgørelse nr. 484 af 29. april 2019, bekendtgørelse nr. 546 af 6. maj 2019 og bekendtgørelse nr. 650 af 28. juni 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 9, ændres »1. juli 2019« til: »1. januar 2020«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. juli 2019 og har virkning fra den 1. juli 2019.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 5. juli 2019

Morten Fønsskov Greising

/ Christian Solgaard