Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1597 af 14. december 2018 om forsøg på beskæftigelsesområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 198 af 28. februar 2019, bekendtgørelse nr. 484 af 29. april 2019 og bekendtgørelse nr. 546 af 6. maj 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 4, og § 3, stk. 5, ændres »1. juli 2019« til: »1. januar 2020«.

2. I § 3, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »§ 75, stk. 1,«: » og § 94, stk. 1,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 28. juni 2019

Morten Fønsskov Greising

/ Christian Solgaard