Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet ·dk

I medfør af § 4, stk. 3, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner, fastsættes:

§ 1. Tilladelse til administration af internetdomænet ·dk forlænges i 6 år.

§ 2. Erhvervsstyrelsen forlænger samme dag, som bekendtgørelsen træder i kraft, jf. § 5, den eksisterede tilladelse til administration af internetdomænet ·dk.

§ 3. Tilladelsen kan ikke overdrages.

§ 4. Erhvervsstyrelsen afholder senest den 1. april 2025 en offentlig høring over spørgsmålet om tilladelsen til administration af internetdomænet ·dk bør forlænges, eller om der bør gennemføres et offentligt udbud over administration af internetdomænet ·dk.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1473 af 12. december 2014 om forlængelse af tilladelse til administration af internetdomænet ·dk. ophæves.

Erhvervsministeriet, den 29. august 2019

Simon Kollerup

/ Katrine Winding