Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32014L0053
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Radiogrænseflade 00 003: Laveffekts radioanlæg til transmission af alarmer i forbindelse med motorkøretøjer
Bilag 2 Radiogrænseflade 00 004: Laveffekts radioanlæg til datakommunikation
Bilag 3 Radiogrænseflade 00 005: Laveffekts radioanlæg til fjernstyring
Bilag 4 Radiogrænseflade 00 006: Laveffekts radioanlæg til fjernstyring af modeller
Bilag 5 Radiogrænseflade 00 007: Laveffekts radioanlæg til lokale datanetværk i frekvensbåndet 5-6 GHz
Bilag 6 Radiogrænseflade 00 008: Laveffekts radioanlæg med spoleformede antenner
Bilag 7 Radiogrænseflade 00 022: Landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl.PMR 446 radioanlæg
Bilag 8 Radiogrænseflade 00 023: Aktive medicinske implantater med lav og ultralav sendeeffekt
Bilag 9 Radiogrænseflade 00 024: Radioanlæg til medicinsk telemetri
Bilag 10 Radiogrænseflade 00 025: Laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events)
Bilag 11 Radiogrænseflade 00 026: Radioanlæg til brug for personalarmer
Bilag 12 Radiogrænseflade 00 027: Radioanlæg til brug i lukkede personsøgetjenester (ON-SITE Paging)
Bilag 13 Radiogrænseflade 00 028: 27 MHz CB-radioanlæg (Citizens’ Band)
Bilag 14 Radiogrænseflade 00 029: Radioanlæg til bredbåndsdatatransmission (herunder WAS/ RLAN)
Bilag 15 Radiogrænseflade 00 030: Radioanlæg til Transport and Traffic Telematics (TTT)
Bilag 16 Radiogrænseflade 00 031: Laveffekts radioanlæg til radiostedbestemmelse
Bilag 17 Radiogrænseflade 00 032: Laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd
Bilag 18 Radiogrænseflade 00 037: Maritime MF/HF radioanlæg inkl.DSC- og radiotelexanlæg
Bilag 19 Radiogrænseflade 00 038: Maritime UHF radioanlæg
Bilag 20 Radiogrænseflade nr. 00 039: Fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg, inkl.DSC-anlæg
Bilag 21 Radiogrænseflade 00 040: Maritime radartranspondere (SART)
Bilag 22 Radiogrænseflade 00 041: Maritime nødradioanlæg til lokalisering (EPIRB)
Bilag 23 Radiogrænseflade 00 042: Aeronautiske COSPAS-SARSAT nødradioanlæg til lokalisering (ELT)
Bilag 24 Radiogrænseflade 00 046: Radioanlæg til maritim stedbestemmelse (non-SOLAS)
Bilag 25 Radiogrænseflade nr. 00 047: Private digitale landmobile UHF radioanlæg
Bilag 26 Radiogrænseflade nr. 00 048: Radioanlæg til anvendelse ved jernbanedrift
Bilag 27 Radiogrænseflade 00 050: Meteor scatter radioterminaler
Bilag 28 Radiogrænseflade nr. 00 051: Radioanlæg til identifikation (RFID)
Bilag 29 Radiogrænseflade 00 054: Radioanlæg til kortrækkende radar (SRR) i frekvensbåndet 77-81 GHz til anvendelse i køretøjer
Bilag 30 Radiogrænseflade nr. 00 055: Radioanlæg til kortrækkende radar (SRR) i frekvensbåndet 21-26 GHz til tidsbegrænset anvendelse i køretøjer
Bilag 31 Radiogrænseflade nr. 00 056: Radioanlæg, der anvender ultrabredbåndsteknologi (UWB)
Bilag 32 Radiogrænseflade nr. 00 058: Terminaler i den faste satellittjeneste, herunder VSAT og SNG samt ESIM/ESOMPs og NGSO FSS jordstationer
Bilag 33 Radiogrænseflade 00 059: UWB radar til undersøgelse af jord og mur (GPR/WPR)
Bilag 34 Radiogrænseflade nr. 00 061: Radioanlæg til intelligente transportsystemer (ITS) i frekvensbåndet 5855-5925 MHz
Bilag 35 Radiogrænseflade nr. 00 062: Radioanlæg til intelligente transportsystemer (ITS) i frekvensbåndet 63-64 GHz
Bilag 36 Radiogrænseflade nr. 00 063: Laveffekts radioanlæg (MGWS/RLAN) til lokale datanet i frekvensbåndet 57-66 GHz
Bilag 37 Radiogrænseflade nr. 00 065:Tjeneste- og teknologineutral frekvensanvendelse i frekvensbåndet 31,8-33,4 GHz
Bilag 38 Radiogrænseflade nr. 00 066: Tjeneste- og teknologineutral frekvensanvendelse i frekvensbåndet 57,0-66,0 GHz
Bilag 39 Radiogrænseflade nr. 00 067: Tjeneste- og teknologineutral frekvensanvendelse i frekvensbåndet 410-430 MHz
Bilag 40 Radiogrænseflade nr. 00 069: Tjeneste- og teknologineutral frekvensanvendelse i frekvensbåndet 40,5-43,5 GHz
Bilag 41 Radiogrænseflade nr. 00 070: LPR-udstyr (Level Probing Radar) i frekvensbåndene 4,5-7,0 GHz, 6,0-8,5 GHz, 8,5-10,6 GHz, 24,05-26,5 GHz, 24,05-27,0 GHz, 57-64 GHz og 75-85 GHz
Bilag 42 Radiogrænseflade nr. 00 071: Radiokædeanlæg
Bilag 43 Radiogrænseflade nr. 00 073: Fixed Wireless Access (FWA)
Bilag 44 Radiogrænseflade nr. 00 074: Radioanlæg for brug i rotorluftfartøjer til detektering af forhindringer i frekvensbåndet 76-77 GHz
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om radiogrænseflader1)

I medfør af § 30 i lov nr. 260 af 16. marts 2016 om radioudstyr og elektromagnetiske forhold fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter i bilag 1-47 regler om følgende radiogrænseflader:

1) Nr. 00 003 for laveffekts radioanlæg til transmission af alarmer i forbindelse med motorkøretøjer (bilag 1).

2) Nr. 00 004 for laveffekts radioanlæg til datakommunikation (bilag 2).

3) Nr. 00 005 for laveffekts radioanlæg til fjernstyring (bilag 3).

4) Nr. 00 006 for laveffekts radioanlæg til fjernstyring af modeller (bilag 4).

5) Nr. 00 007 for laveffekts radioanlæg til lokale datanetværk i frekvensbåndet 5-6 GHz (bilag 5).

6) Nr. 00 008 for laveffekts radioanlæg med spoleformede antenner (bilag 6).

7) Nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg (bilag 7).

8) Nr. 00 023 for aktive medicinske implantater med lav og ultralav sendeeffekt (bilag 8).

9) Nr. 00 024 for radioanlæg til medicinsk telemetri (bilag 9).

10) Nr. 00 025 for laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events) (bilag 10).

11) Nr. 00 026 for radioanlæg til brug for personalarmer (bilag 11).

12) Nr. 00 027 for radioanlæg til brug i lukkede personsøgetjenester (ON-SITE Paging) (bilag 12).

13) Nr. 00 028 for 27 MHz CB-radioanlæg (Citizens’ Band) (bilag 13).

14) Nr. 00 029 for radioanlæg til bredbåndsdatatransmission (herunder WAS/RLAN) (bilag 14).

15) Nr. 00 030 for radioanlæg til Transport and Traffic Telematics (TTT) (bilag 15).

16) Nr. 00 031 for laveffekts radioanlæg til radiostedbestemmelse (bilag 16).

17) Nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd (bilag 17).

18) Nr. 00 037 for maritime MF/HF radioanlæg inkl. DSC- og radiotelexanlæg (bilag 18).

19) Nr. 00 038 for maritime UHF radioanlæg (bilag 19).

20) Nr. 00 039 for fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg, inkl. DSC-anlæg (bilag 20).

21) Nr. 00 040 for maritime radartranspondere (SART) (bilag 21).

22) Nr. 00 041 for maritime nødradioanlæg til lokalisering (EPIRB) (bilag 22).

23) Nr. 00 042 for aeronautiske COSPAS-SARSAT nødradioanlæg til lokalisering (ELT) (bilag 23).

24) Nr. 00 046 for radioanlæg til maritim stedbestemmelse (non-SOLAS) (bilag 24).

25) Nr. 00 047 for private digitale landmobile UHF radioanlæg (bilag 25).

26) Nr. 00 048 for radioanlæg til anvendelse ved jernbanedrift (bilag 26).

27) Nr. 00 050 for meteor scatter radioterminaler (bilag 27).

28) Nr. 00 051 for radioanlæg til identifikation (RFID) (bilag 28).

29) Nr. 00 054 for radioanlæg til kortrækkende radar (SRR) i frekvensbåndet 77-81 GHz til anvendelse i køretøjer (bilag 29).

30) Nr. 00 055 for radioanlæg til kortrækkende radar (SRR) i frekvensbåndet 21-26 GHz til tidsbegrænset anvendelse i køretøjer (bilag 30).

31) Nr. 00 056 for radioanlæg, der anvender ultrabredbåndsteknologi (UWB) (bilag 31).

32) Nr. 00 058 for terminaler i den faste satellittjeneste, herunder VSAT og SNG samt ESIM/ESOMPs og NGSO FSS jordstationer (bilag 32).

33) Nr. 00 059 for UWB radar til undersøgelse af jord og mur (GPR/WPR) (bilag 33).

34) Nr. 00 061 for radioanlæg til intelligente transportsystemer (ITS) i frekvensbåndet 5855-5925 MHz (bilag 34).

35) Nr. 00 062 for radioanlæg til intelligente transportsystemer (ITS) i frekvensbåndet 63-64 GHz (bilag 35).

36) Nr. 00 063 for laveffekts radioanlæg til lokale datanet (MGWS/RLAN) i frekvensbåndet 57-66 GHz (bilag 36).

37) Nr. 00 065 for tjeneste- og teknologineutral frekvensanvendelse i frekvensbåndet 31,8-33,4 GHz (bilag 37).

38) Nr. 00 066 for tjeneste- og teknologineutral frekvensanvendelse i frekvensbåndet 57,0-66,0 GHz (bilag 38).

39) Nr. 00 067 for tjeneste- og teknologineutral frekvensanvendelse i frekvensbåndet 410-430 MHz (bilag 39).

40) Nr. 00 069 for tjeneste- og teknologineutral frekvensanvendelse i frekvensbåndet 40,5-43,5 GHz (bilag 40).

41) Nr. 00 070 for LPR-udstyr (Level Probing Radar) i frekvensbåndene 4,5-7,0 GHz, 6,0-8,5 GHz, 8,5-10,6 GHz, 24,05-26,5 GHz, 24,05-27,0 GHz, 57-64 GHz og 75-85 GHz (bilag 41).

42) Nr. 00 071 for radiokædeanlæg (bilag 42).

43) Nr. 00 073 for Fixed Wireless Access (FWA) (bilag 43).

44) Nr. 00 074 for radioanlæg for brug i rotorluftfartøjer til detektering af forhindringer i frekvensbåndet 76-77 GHz (bilag 44).

§ 2. »Arbejdscyklus« defineres i denne bekendtgørelse som forholdet, udtrykt i procent, mellem Σ(Ton/Tobs), hvor Ton er et enkelt senderudstyrs »aktive« tid og Tobs er observationsperioden. Ton måles i et observationsfrekvensbånd (Fobs). Medmindre andet er angivet, er Tobs en kontinuerlig periode på 1 time, og Fobs er det relevante frekvensbånd.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1353 af 27. november 2018 om radiogrænseflader ophæves.

Energistyrelsen, den 9. august 2019

Kristoffer Böttzauw

/ Trine Heidemann Jansen


Bilag 1

Radiogrænseflade 00 003: Laveffekts radioanlæg til transmission af alarmer i forbindelse med motorkøretøjer

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil
N
2
Anvendelse
Transmission af alarmer i forbindelse med motorkøretøjer.
N
3
Frekvensbånd
433,920 MHz +/- 3 kHz
N
4
Maksimalt tilladt effekt
10 mW e.r.p.
N
5
Begrænsning
Radioanlæg skal være forsynet med integreret eller dedikeret antenne.
N
6
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
7
Harmoniseret standard
EN 300 220-1
I
EN 300 220-3

     
N: Normativ
I: Informativ


Bilag 2

Radiogrænseflade 00 004: Laveffekts radioanlæg til datakommunikation

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil
N
2
Anvendelse
Datakommunikation
N
3
Frekvensbånd
433,950 MHz
N
434,000 MHz
434,050 MHz
444,450 MHz
444,550 MHz
4
Båndbredde
25 kHz
N
5
Maksimalt tilladt effekt
500 mW e.r.p.
N
6
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
7
Harmoniseret standard
EN 300 220-1
I
EN 300 220-3
     
N: Normativ
I: Informativ


Bilag 3

Radiogrænseflade 00 005: Laveffekts radioanlæg til fjernstyring

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil
N
2
Anvendelse
Fjernstyring
N
3
Frekvensbånd
30,120 MHz
30,380 MHz
30,420 MHz
N
30,880 MHz
30,920 MHz
31,300 MHz
     
445,125 MHz
445,675 MHz
445,825 MHz
445,850 MHz
445,875 MHz
 
4
Båndbredde
30 MHz anlæg:
10 kHz
 
445 MHz anlæg:
25 kHz
5
Maksimalt tilladt effekt
30 MHz anlæg:
100 mW e.r.p.
N
445 MHz anlæg:
500 mW e.r.p.
6
Begrænsninger
Radioanlæggene må være forsynet med stik til udvendig antenne eller med integreret antenne.
N
7
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
8
Harmoniseret standard
EN 300 220-1
I
EN 300 220-3
     
N: Normativ
I: Informativ


Bilag 4

Radiogrænseflade 00 006: Laveffekts radioanlæg til fjernstyring af modeller

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil
N
2
Anvendelse
Fjernstyring af modeller
N
3
Frekvenser
26,995 MHz
27,045 MHz
27,095 MHz
27,145 MHz
N
27,195 MHz
27,255 MHz
   
       
35,000 MHz
35,010 MHz
35,020 MHz
35,030 MHz
35,040 MHz
35,050 MHz
35,060 MHz
35,070 MHz
35,080 MHz
35,090 MHz
35,100 MHz
35,110 MHz
35,120 MHz
35,130 MHz
35,140 MHz
35,150 MHz
35,160 MHz
35,170 MHz
35,180 MHz
35,190 MHz
35,200 MHz
35,210 MHz
35,220 MHz
 
       
40,665 MHz
40,675 MHz
40,685 MHz
40,695 MHz
40,715 MHz
40,725 MHz
40,735 MHz
40,765 MHz
40,775 MHz
40,785 MHz
40,815 MHz
40,825 MHz
40,835 MHz
40,865 MHz
40,875 MHz
40,885 MHz
40,915 MHz
40,925 MHz
40,935 MHz
40,965 MHz
40,975 MHz
40,985 MHz
   
       
433,575 MHz
433,625 MHz
433,675 MHz
433,725 MHz
433,775 MHz
433,825 MHz
433,875 MHz
433,925 MHz
433,975 MHz
434,025 MHz
   
4
Båndbredde
27 MHz, 35 MHz og 40 MHz anlæg:
10 kHz
 
433 MHz anlæg:
25 kHz
5
Maksimalt tilladt effekt
27 MHz, 35 MHz og 40 MHz anlæg:
100 mW e.r.p.
N
433 MHz anlæg:
500 mW e.r.p.
6
Begrænsninger
Frekvenser i båndet 35,000 - 35,220 MHz må kun anvendes i radioanlæg til fjernstyring af modelfly.
N
7
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
8
Harmoniseret standard
EN 300 220-1
I
EN 300 220-3
9
Referencer
ERC-REC 70-03
I
ERC/DEC(01)11
ERC/DEC(01)12
     
N: Normativ
I: Informativ


Bilag 5

Radiogrænseflade 00 007: Laveffekts radioanlæg til lokale datanetværk i frekvensbåndet 5-6 GHz

Krav til anvendelse af frekvensbåndene 5150-5350 MHz og 5470-5725 MHz

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Bemærkninger
Status
1
Frekvensbånd med tilhørende maksimalt tilladte gennemsnitlige sendeeffekter:
I frekvensbåndene 5250-5350 MHz og 5470-5725 MHz skal anvendes dæmpningsteknikker, som giver mindst de samme lokaliserings-, drifts- og reaktionstidskrav, som anført i EN 301 893.
N
5150-5350 MHz, 200 mW e.i.r.p.
5470-5725 MHz, 1 W e.i.r.p.
 
Højest tilladte gennemsnitlige eirp-tæthed:
5150-5350 MHz: 10 mW/MHz
5470-5725 MHz: 50 mW/MHz
2
Tjeneste ifølge artikel 5 i ITUs Radioreglement
Mobil tjeneste
 
N
3
Anvendelse
Radioanlæg til trådløse datanetværk
WAS/RLAN
N
4
Båndbredde
-
 
N
5
Duty cycle
-
 
N
6
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
 
I
7
Harmoniseret standard
EN 301 893
 
I
8
Internationale forpligtelser
Kommissionens beslutning 2005/513/EF som ændret ved beslutning 2007/90/EF
 
I
ECC/DEC/(04)08
ERC-REC 70-03

 
N=normativ
 
I=informativ

Krav til anvendelse af frekvensbåndet 5725 - 5875 MHz

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Bemærkninger
Status
1
Frekvensbånd med tilhørende maksimalt tilladte gennemsnitlige sendeeffekter:
Der skal anvendes dæmpningsteknikker, som giver mindst de samme lokaliserings-, drifts- og reaktionstidskrav, som anført i EN 302 502.
N
5725 - 5875 MHz1
4 W e.i.r.p.
Højest tilladte gennemsnitlige eirp-tæthed: 200 mW/MHz
 
1Frekvensbåndet 5795 - 5815 MHz skal udelades og må ikke anvendes af hensyn til beskyttelse af vej- og trafik teleautomatik (RTTT)
2
Tjeneste ifølge art. 5 i ITU s Radioreglement
Mobil tjeneste
 
N
3
Anvendelse
Radioanlæg til faste trådløse bredbånd
BFWA
N
4
Båndbredde
-
 
N
5
Duty cycle
-
 
N
6
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
 
I
7
Harmoniseret standard
EN 302 502
 
I
8
Referencer
ECC/REC/(06)04
 
I

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 6

Radiogrænseflade 00 008: Laveffekts radioanlæg med spoleformede antenner

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
Induktive applikationer (radioanlæg med spoleformede antenner) som f.eks. startspærrer i biler, radiofrekvens identifikation (RFID), sporing af aktiver, alarmsystemer, personidentifikation, adgangskontrol, afstandssensorer, tyverisikring, lokaliseringssystemer og trådløse kontrolsystemer
N
3
Tilladte frekvensbånd
Bånd
Frekvenser
N
Bånd a
100 -9000 Hz
Bånd a1
9-90 kHz
Bånd a2
90-119 kHz
Bånd a3
119-135 kHz
Bånd b
135-140 kHz
Bånd c
140-148,5 kHz
Bånd d
400-600 kHz
Bånd d1
442,2-450 kHz
Bånd e
3155-3400 kHz
Bånd f
6765-6795 kHz
Bånd g
7400-8800 kHz
Bånd h
10,200-11,000 MHz
Bånd j
13,553-13,567 MHz
Bånd j1
13,553-13,567 MHz
Bånd k1
148,5 kHz - 5 MHz
Bånd k2
5-30 MHz
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter
Bånd
Maksimale feltstyrker (H-felter) i 10 meters afstand
Bemærkninger
N
Bånd a
82 dBµA/m
Note 3)
Bånd a1
72 dBµA/m
Maksimal feltstyrke nedsættes 3 dB/oktav fra 30 kHz
Bånd a2
42 dBµA/m
 
Bånd a3
66 dBµA/m
Maksimal feltstyrke nedsættes 3 dB/oktav fra 119 kHz
Bånd b
42 dBµA/m
 
Bånd c
37,7 dBµA/m
 
Bånd d
-8 dBµA/m
Kun for RFID. I enhver båndbredde på 10 kHz.
-5 dBµA/m
Total feltstyrke for systemer, der benytter båndbredder større end 10 kHz
Bånd d1
7 dBµA/m
Persondetektering og Note 1) og Note 2)
Bånd e
13,5 dBµA/m
 
Bånd f
42 dBµA/m
 
Bånd g
9 dBµA/m
 
Bånd h
9 dBµA/m
 
Bånd j
42 dBµA/m
 
Bånd j1
60 dBµA/m
 
Bånd k1
-15 dBµA/m
 
Bånd k2
-20 dBµA/m
 
   
Note 1:
Continous Wave (CW) –Ingen modulation.
 
Note 2:
Kanalafstand > 150 kHz
Note 3:
Antennestørrelse < 1/20 λ. Antennestørrelsen defineres som afstanden mellem de to punkter i antennen, der har størst indbyrdes afstand. F.eks. hvis antennen er udformet som et rektangel, så er det størrelsen på den største diagonal. Hvis den er udformet som en cirkel, så er det diameteren.
5
Båndbredde
Ingen begrænsninger
N
6
Duty cycle
Ingen begrænsninger
N
7
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
8
Harmoniseret standard
EN 300 330
I
EN 303 660
EN 303 447
EN 303 454
EN 302 536
9
Referencer
ERC/REC 70-03
I
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1483

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 7

Radiogrænseflade 00 022: Landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Landmobile tjenester
N
2
Anvendelse
Analoge og digitale landmobile radioanlæg (basisstationer og mobile anlæg) til overførsel af tale og data samt til reportageformål.
PMR 446 radioanlæg med integreret antenne.
N
3
Tilladte frekvensbånd
Landmobile radioanlæg:
N
Bånd a: 29,7-31,7 MHz
Bånd b: 68,0-74,8 MHz
Bånd c: 75,2-87,5 MHz
Bånd d: 146,0-174,0 MHz
Bånd e: 406,1-470,0 MHz
 
PMR 446 radioanlæg:
Bånd f: 446,0-446,2 MHz (anlæg med 12,5 kHz kanalafafstand: Laveste centerfrekvens 446,00625 MHz og anlæg med 6,25 kHz kanalafstand: Laveste centerfrekvens 446,003125 MHz).
4
Maksimalt tilladt sendeeffekt
Landmobile radioanlæg:
N
Bånd a: 7 W e.r.p.
Bånd b: 25 W e.r.p.
Bånd c: 25 W e.r.p.
Bånd d: 25 W e.r.p.
Bånd e: 50 W e.r.p.
 
De anførte sendeeffekter for landmobile radioanlæg i bånd a-e er alene vejledende. Den maksimale sendeeffekt fastsættes som et vilkår i den enkelte tilladelse.
 
PMR 446 radioanlæg:
Bånd f: 0,5 W e.r.p.
Bånd g: 0,5 W e.r.p.
5
Båndbredder
Bånd a: 10 kHz
N
Bånd b-e, analoge systemer: 25 kHz
Bånd b-e, digitale systemer: Op til 25 kHz
Bånd e, reportage-/audiotransmissionsanlæg: 200 kHz
Bånd f, analoge systemer: 12,5 kHz
Bånd f, digitale systemer: 6,25 kHz eller 12,5 kHz
6
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
7
Harmoniserede standarder
EN 300 086-2
I
EN 300 113-2*
EN 300 219-2
EN 300 296-2*
EN 300 341-2
EN 300 390-2
EN 301 166-2*
* EN 300 113-2, EN 300 296-2 og EN 301 166-2 bliver erstattet af EN 303 405
8
Referencer
ECC beslutning (15)05
I
ECC beslutning (06)06
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1483.

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 8

Radiogrænseflade 00 023: Aktive medicinske implantater med lav og ultralav sendeeffekt

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
Aktive medicinske implantater med lav og ultralav sendeeffekt
N
3
Tilladte frekvensbånd
Bånd
Frekvenser
N
Bånd a
9-315 kHz
Bånd d
30,0-37,5 MHz
Bånd e
401-402 MHz
Bånd f
402-405 MHz
Bånd g
405-406 MHz
Bånd g1
430-440 MHz
Bånd h
2483,5-2500,0 MHz
Bånd i
2483,5-2500,0 MHz
Bånd j
2483,5-2500,0 MHz
4
Maksimalt tillad te sendeeffekter
Bånd
Maksimalt tilladte feltstyrker/sendeeffekter
N
Bånd a
30 dBµA/m i 10 meters afstand
Bånd d
1 mW e.r.p.
Bånd e
25 µW e.r.p.
Bånd f
25 µW e.r.p.
Bånd g
25 µW e.r.p.
Bånd g1
-50 dBm/100 kHz e.r.p, -40dBm/10MHz t.r.p.
Bånd h
10 mW e.i.r.p.
Bånd i
1 mW e.i.r.p.
Bånd j
10 mW e.i.r.p.
5
Kanalafstand
Bånd
Kanalafstand
N
Bånd a
Ingen begrænsninger
Bånd d
Ingen begrænsninger
Bånd e
25 kHz
Bånd f
25 kHz
Bånd g
25 kHz
Bånd g1
10 MHz max.
Bånd h
1 MHz
Bånd i
3 MHz
Bånd j
3 MHz
6
Duty cycle
Bånd
Duty cycle
N
Bånd a
≤10 %
Bånd b
≤10 %
Bånd c
≤10 %
Bånd d
≤10 %
Bånd e
Note 1) eller ≤0,1 %
Bånd f
Note 2)
Bånd g
Note 1) eller ≤0,1 %
Bånd g1
Ingen begrænsninger
Bånd h
Note 1) eller ≤10 %
Bånd i
Note 3) og 10 %
Bånd j
Note 4 og ≤2 %
Note 1: Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 2014/53/EU.
 
Note 2: Der kan benyttes andre teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, herunder båndbredder på mere end 300 kHz, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 2014/53/EU, for at sikre driftskompatibilitet med andre brugere, herunder navnlig meteorologiske radiosonder.
 
Note 3: Dette sæt brugsvilkår gælder kun for sundhedsorganers områdenet (MBANS) til indendørs brug inden for sundhedsvæsenet.
 
Note 4: Dette sæt brugsvilkår gælder kun for sundhedsorganers områdenet (MBANS) til indendørs brug på patienters bopæl.
7
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
8
Harmoniserede standarder
Bånd
Harmoniseret standard
I
Bånd a
EN 302 195-2
Bånd b
EN 300 330-2
Bånd c
EN 300 330-2
Bånd d
EN 300 220-2
Bånd e
EN 302 537-2
Bånd f
EN 301 839-2
Bånd g
EN 302 537-2
Bånd h
EN 302 559-2
Bånd i, j
EN 303 203
9
Referencer
ERC/REC 70-03
I
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1483.


Bilag 9

Radiogrænseflade 00 024: Radioanlæg til medicinsk telemetri

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil
N
2
Anvendelse
Medicinsk telemetri
N
3
Frekvensbånd
32,050-32,325 MHz
N
223,300-224,900 MHz
229,000-231,000 MHz
448,000-448,500 MHz
4
Båndbredde
25 kHz
 
5
Maksimalt tilladt effekt
32 MHz og 448 MHz anlæg
100 mW e.r.p.
N
223 MHz og 229 MHz anlæg
10 mW e.r.p.
6
Tilladelsesforhold
Anvendelse af frekvenser til medicinsk telemetri i de ovennævnte frekvensbånd forudsætter tilladelse til frekvensanvendelse udstedt af Energistyrelsen.
I
7
Harmoniseret standard
EN 300 220-1
I
EN 300 220-2
EN 300 220-3

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 10

Radiogrænseflade 00 025: Laveffekts radioanlæg til hørehæmmede, ALD (Assistive Listening Devices) samt trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events)

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
Transmission af analoge eller digitale lydsignaler mellem et begrænset antal sendere og modtagere, såsom radiomikrofoner, øresneglsystemer og lydforbindelser, der fortrinsvis anvendes til produktion af radio/TV-udsendelser og til private eller offentlige sociale eller kulturelle arrangementer samt udstyr til hørehæmmede (ALD (Assistive Listening Devices).
N
3
Tilladte frekvensbånd
Jf. skemaet under punkt 4 nedenfor
N
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter
Bånd
Frekvensbånd/frekvenser (MHz)
Maksimal tilladt sendeeffekt
N
Bånd a0
100 Hz – 9000 Hz
 
120 dBµA/m ved 10 meters afstand.
Bånd a
32,000
32,400
35,800
10 mW e.r.p.
36,200
36,500
36,700
36,900
37,100
37,300
37,500
37,700
37,900
38,800
39,000
39,400
Bånd b
138,250
138,700
138,800
50 mW e.r.p.
139,050
139,750
141,765
142,070
   
Bånd c
169,4000-169,5875
500 mW e.r.p.
Bånd d
169,8250
173,4000
173,4650
10 mW e.r.p.
173,6400
173,6950
173,8125
173,8250
173,9625
 
Bånd e1
180,500
187,500
194,500
50 mW e.r.p.
201,500
208,500
215,500
222,500
   
Bånd e2
173,965-216,000
10 mW e.r.p.
Bånd e3
174,000-216,000
50 mW e.r.p.
Bånd f
470,000-790,000
50 mW e.r.p.
Bånd g
821,000-832,000
Se tabel 1 nedenfor
Bånd h
863,000-865,000
10 mW e.r.p.
Bånd i
1656,5-1660,5
2 mW/600 kHz e.i.r.p
Bånd j
1785,000-1805,000
Se tabel 2 og 3 nedenfor
Bånd k
87,5-108,0
50 nW e.r.p.
Bånd l
1795-1800
20 mW e.i.r.p., dog 50 mW e.i.r.p. for kropsbårent udstyr.
Bånd m
864,8-865,0
10 mW e.r.p.
Bånd n
1518-1525
50 mW e.r.p.
5
Duty cycle
Ingen krav
 
6
Båndbredder
Bånd a, c, d, e1, e2, e3 og m: 50 kHz
N
Bånd b, f, h og k: 200 kHz
7
Begrænsninger i anvendelsen
Band a0, må alene anvendes til induktive sløjfesystemer (teleslynge) til hørehæmmede. Antennestørrelse < 1/20 λ. Antennestørrelsen defineres som afstanden mellem de to punkter i antennen, der har størst indbyrdes afstand. F.eks. hvis antennen er udformet som et rektangel, så er det størrelsen på den største diagonal. Hvis den er udformet som en cirkel, så er det diameteren.
N
Radiofrekvenserne i bånd c, d, e1 og e2 må alene anvendes i radioanlæg til brug for hørehæmmede.
Radiofrekvenserne i bånd i, må alene anvendes til ALS systemer.
Radiofrekvenserne i bånd n må alene anvendes indendørs. Tilladelse udstedes pr. position (adresse) til hele båndet.
ALD systemer bør operere mindst 300 kHz fra kanalkanten for en ibrugtagen DAB kanal.
8
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
9
Harmoniserede standarder
EN 300 422-2
I
EN 301 357-2
EN 303 348
10
Referencer
ECC/DEC/(05)02
I
ECC/DEC/(09)03
ERC/REC 70-03
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1483
Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/641/EU

 
N=normativ
 
I=informativ

Tabel 1

Vilkår for ”block edge mask”-området gældende for trådløst PMSE-lydudstyr i frequency division duplexing (FDD) duplex gap i 800 MHz-båndet (821-832 MHz)

Frekvenser under 821 MHz
821-823 MHz
823-826 MHz
826-832 MHz
Frekvenser over 832 MHz
Referencegrænseværdier uden for blokken
Beskyttelsesbånd (til beskyttelse mod interferens fra PMSE ind i terrestriske systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester (downlink))
Grænseværdier inden for blokken
Referencegrænseværdier uden for blokken
Ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.) uden for blokken: -43 dBm/5 MHz
E.i.r.p. inden for blokken for håndholdt PMSE-lydudstyr: 13 dBm
E.i.r.p. inden for blokken for kropsbåret PMSE-lydudstyr: 20 dBm
E.i.r.p. inden for blokken: 20 dBm
E.i.r.p. uden for blokken: -25 dBm/5 MHz

Tabel 2

Vilkår for "block edge mask"-området gældende for trådløst PMSE-lydudstyr i frequency division duplexing (FDD) duplex gap i 1 800 MHz-båndet (1 785-1 805 MHz), for så vidt angår e.i.r.p. for håndholdt udstyr

 
Frekvensområde
E.i.r.p. for håndholdt udstyr
Uden for blokken
< 1785 MHz
-17 dBm/200 kHz
Frekvensområde med restriktioner
1785-1785,2 MHz
4 dBm/200 kHz
 
1785,2-1803,6 MHz
13 dBm/kanal
 
1803,6-1804,8 MHz
10 dBm/200 kHz med en grænseværdi på 13 dBm/kanal
Frekvensområde med restriktioner
1804,8-1805 MHz
-14 dBm/200 kHz
Uden for blokken
> 1805 MHz
-37 dBm/200 kHz

Tabel 3

Vilkår for "block edge mask"-området gældende for trådløst PMSE-lydudstyr i frequency division duplexing (FDD) duplex gap i 1800 MHz-båndet (1785-1805 MHz), for så vidt angår e.i.r.p. for kropsbåret udstyr

 
Frekvensområde
E.i.r.p. for kropsbåret udstyr
Uden for blokken
< 1785 MHz
-17 dBm/200 kHz
 
1785-1804,8 MHz
17 dBm/kanal
Frekvensområde med restriktioner
1804,8-1805 MHz
0 dBm/200 kHz
Uden for blokken
> 1805 MHz
-23 dBm/200 kHz


Bilag 11

Radiogrænseflade 00 026: Radioanlæg til brug for personalarmer

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste.
N
2
Anvendelse
Radioanlæg til brug for personalarmer.
N
3
Tilladte frekvenser og frekvensbånd
Bånd/frekvens
Frekvensbånd/frekvenser
N
Frekvens a
32,275 MHz, 32,300 MHz og 32,325 MHz
Frekvens b
146,0125 MHz
Frekvens c
448,250 MHz og 448,275 MHz
Bånd d
868,600-868,700 MHz
 
869,200-869,250 MHz
 
869,250-869,300 MHz
 
869,300-869,400 MHz
Bånd e
869,650-869,700 MHz
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter
Bånd/frekvens
Maksimalt tilladte sendeeffekter
N
Frekvens a
100 mW e.r.p.
Frekvens b
10 mW e.r.p.
Frekvens c
100 mW e.r.p.
Bånd d
10 mW e.r.p.
Bånd e
25 mW e.r.p.
5
Kanalafstand
Bånd/frekvens
Kanalafstand
N
Frekvens a
10 kHz
Frekvens b
25 kHz
Frekvens c
25 kHz
Bånd d
25 kHz
Bånd e
25 kHz
6
Duty cycle
Bånd/frekvens
Duty cycle
N
Frekvens a
<1,0 %
Frekvens b
<1,0 %
Frekvens c
<1,0 %
Bånd d
<1,0 %
Bånd e
<10 %
7
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
8
Harmoniseret standard
EN 300 220-2
I
9
Referencer
ERC/REC 70-03
I
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1483

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 12

Radiogrænseflade 00 027: Radioanlæg til brug i lukkede personsøgetjenester (ON-SITE Paging)

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil
N
2
Anvendelse
Personsøgetjenester
N
3
Frekvensbånd
Personsøgning [MHz]:
N
29,800
30,100
30,400
30,900
31,280
31,320
31,380
31,400
31,420
40,680
   
445,000
445,900
445,925
445,950
445,975
447,200
447,225
 
       
Svar-tilbage [MHz]:
146,0375
146,0625
161,0750
161,1750
172,0250
172,0500
   
422,175
422,525
422,725
440,325
440,475
441,075
   
4
Båndbredde
Anlæg til brug på frekvenser under 146 MHz:
10 kHz
N
Øvrige anlæg:
25 kHz
5
Maksimalt tilladt effekt
Basisstationer:
5 W e.r.p.
N
Svar-tilbage-sendere:
50 mW e.r.p.
6
Tilladelsesforhold
Anvendelse af frekvenser til lukkede personsøgetjenester på de ovennævnte frekvenser forudsætter tilladelse til frekvensanvendelse udstedt af Energistyrelsen.
I
7
Harmoniseret standard
EN 300 224-1
I
EN 300 224-2

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 13

Radiogrænseflade 00 028: 27 MHz CB-radioanlæg (Citizens’ Band)

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste.
N
2
Anvendelse
27 MHz CB-radioanlæg (Citizens’ Band).
N
3
Tilladt frekvensbånd
26,960-27,410 MHz (10 kHz kanalafstand), eksklusiv centerfrekvenserne 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz og 27,195 MHz.
N
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter
Vinkelmodulation (PM): 4 W e.r.p.
N
Dobbelt sidebåndsmodulation (DSB): 4 W RMS.
Enkelt sidebåndsmodulation (SSB): 12 W PEP.
5
Kanalafstand
10 kHz
N
6
Duty cycle
Ingen begrænsninger.
N
7
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
8
Harmoniserede standarder
EN 300 135-2
N
EN 300 433-2
9
Referencer
ECC/DEC/(11)03
I

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 14

Radiogrænseflade 00 029: Radioanlæg til bredbåndsdatatransmission (herunder WAS/ RLAN)

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
Radioanlæg til bredbåndsdatatransmission
N
3
Tilladt frekvensbånd
2400,0-2483,5 MHz
N
4
Maksimalt tilladt sendeeffekt
100 mW e.i.r.p. og 100 mW/100 kHz e.i.r.p. -tæthed, når der anvendes frekvensspringmodulation, og 10 mW/MHz e.i.r.p. -tæthed, når der anvendes andre typer modulation.
N
5
Afhjælpning over for interferens
Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.
N
6
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
7
Harmoniseret standard
EN 300 328
I
8
Referencer
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1483
I

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 15

Radiogrænseflade 00 030: Radioanlæg til Transport and Traffic Telematics (TTT)

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
Transport and Traffic Telematics (TTT)
N
3
Tilladte frekvensbånd
Bånd
Frekvenser
N
b1
5,795-5,805 GHz
b2
5,805-5,815 GHz
c1
21,65-26,65 GHz
c2
24,25-26,65 GHz
d1
24,05-24,075 GHz
d2
24.075-24.15 GHz
d3
24,075-24,15 GHz
d4
24,075-24,15 GHz
d5
24,15-24,25 GHz
f
76,0-77,0 GHz
g
77,0-81,0 GHz
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter
Bånd
Maksimalt tilladte sendeeffekter
N
b1
2 W/8 W e.i.r.p.
b2
2 W/8 W e.i.r.p.
c1
Se ECC/DEC(04)10
c2
Se ECC/DEC(04)10
d1
100 mW e.i.r.p., gælder kun for radarsystemer i køretøjer.
d2
0,1 mW e.i.r.p., gælder kun for radarsystemer i køretøjer.
d3
100 mW e.i.r.p., gælder kun for radarsystemer i køretøjer monteret bag kofanger
d4
100 mW e.i.r.p., gælder kun for radarsystemer i køretøjer monteret bag kofanger
d5
100 mW e.i.r.p., gælder kun for radarsystemer i køretøjer.
f
55 dBm peak e.i.r.p.
g
Se ECC/DEC/(04)03
5
Duty cycle og brugsrestriktioner
Bånd
Duty cycle
Brugsrestriktioner
N
b1
Ingen krav
Note 3, 8)
b2
Ingen krav
Note 4, 8)
d3
4µs/40 kHz dwell time hver 3 ms
Note 5, 7)
d4
1ms/40 kHz dwell time hver 40 ms
Note 5, 7)
f
50 dBm middeleffekt eller 23,5 dBm kun for pulsradar
Note 6)
   
Note 3)
Kræver individuel tilladelse for 8 W.
Note 4)
Kræver individuel tilladelse.
Note 5)
Der gælder opholdstidsbegrænsninger (”dwell time limits”) og frekvensmodulationsinterval som fastsat i harmoniserede standarder.
Note 6)
Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaserede køretøjs- og infrastruktursystemer.
Note 7)
Gælder kun for radarsystemer i køretøjer.
Note 8)
Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.
Dette sæt brugsvilkår gælder kun for applikationer til opkrævning af vejafgift.
6
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
7
Harmoniserede standarder
EN 300 220-2
I
EN 300 674-2-1
EN 300 674-2-2
EN 301 091-2
EN 302 858-2
EN 302 288
EN 302 264
EN 303 360
8
Referencer
ERC/REC 70-03
I
ECC/DEC(04)03
ECC/DEC(04)10
ECC/DEC/(04)03
ECC/RPT 164
Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/752/EU
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1483

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 16

Radiogrænseflade 00 031: Laveffekts radioanlæg til radiostedbestemmelse

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
Radioudstyr til detektering af bevægelser, herunder bestemmelse af væskehøjder i tanke (TLPR)
N
3
Tilladte frekvensbånd og brugsrestriktioner
Bånd
Frekvensområde
Brugsrestriktioner
N
Bånd a
2400,0-2483,5 MHz
 
Bånd b
9200-9500 MHz
 
Bånd c
9500-9975 MHz
 
   
Bånd d
10,5-10,6 GHz
 
Bånd e
13,4-14,0 GHz
 
Bånd f
24,05-24,25 GHz
 
Bånd g
4,5-7,0 GHz
Note 1)
Bånd h
8,5-10,6 GHz
Note 1)
Bånd i
24,05-27,0 GHz
Note 1)
Bånd j
57-64 GHz
Note 1)
Bånd k
75-85 GHz
Note 1)
Bånd l
17,1-17,3 GHz
Note 2)
 
Note 1) Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (TLPR).
Note 2) Disse brugsvilkår gælder kun for jordbaserede systemer (GBSAR).
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter (e.i.r.p.) og afhjælpning over for interferens
Bånd
Maksimalt tilladte sendeeffekt e.i.r.p.
Afhjælpning over for interferens
N
Bånd a
25 mW
 
Bånd b
25 mW
 
Bånd c
25 mW
 
Bånd d
500 mW
 
Bånd e
25 mW
 
Bånd f
500 mW
 
Bånd g
24 dBm
Note 3)
Bånd h
30 dBm
Note 3)
Bånd i
43 dBm
Note 3)
Bånd j
43 dBm
Note 3)
Bånd k
43 dBm
Note 3)
Bånd l
26 dBm
Note 3)
   
Note 3) Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.
5
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
6
Harmoniserede standarder
Bånd a, b, c, d, e, f, l: EN 300 440-2
I
Bånd g, h, i, j, k: EN 302 372-2
7
Referencer
ERC/REC 70-03
I
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1483

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 17

Radiogrænseflade 00 032: Laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Laveffekts radioanlæg
N
2
Anvendelse
Telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel
N
3
Tilladte frekvensbånd/frekvenser
Bånd
Frekvensbånd/frekvenser
N
Bånd a
456,9-457,1 kHz (centerfrekvens 457 kHz)
Bånd b
6,765-6,795 MHz
Bånd c
13,553-13,567 MHz
Bånd d
26,957-27,283 MHz
Bånd e
26,990-27,000 MHz
Bånd f
27,040-27,050 MHz
Bånd g
27,090-27,100 MHz
Bånd h
27,140-27,150 MHz
Bånd i
27,190-27,200 MHz
Bånd j
40,660-40,700 MHz
Bånd k
49,500-50,000 MHz
Bånd l
138,200-138,450 MHz
Frekvens m
138,650 MHz
Bånd n1/n2
169,4-169,475 MHz
Bånd o
169,4-169,4875 MHz
Bånd p
169,4875-169,5875 MHz
Bånd q
169,5875-169,8125 MHz
Bånd r1/r2
433,050-434,040 MHz
Bånd s1/s2/s3
434,040-434,790 MHz
Bånd t0
862,000-863,000 MHz
Bånd t
863,000-865,000 MHz
Bånd t1
863,000-868,000 MHz
Bånd u1/u2
865,000-868,000 MHz
Bånd v
868,000-868,600 MHz
Bånd w
868,700-869,200 MHz
Bånd x1/x2
869,400-869,650 MHz
Bånd y1/y2
869,700-870,000 MHz
Bånd z
870,000-875,600 MHz
Bånd aa
870,000-875,800 MHz
Bånd aa1
870,000-876,000 MHz
Bånd aa2
874,000-874,400 MHz
Bånd ac
915,000-921,000 MHz
Bånd ad
915,200-920,800 MHz
Bånd ad1
915,800-919,400 MHz
Bånd ae
916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz og 919,9 MHz
Bånd ae1
917,3-918,9 MHz (Der må alene sendes i 917,3-917,7 MHz og 918,5-918,9 MHz)
Bånd ae2/ae3
917,4-919,4 MHz
Bånd af
2400,0-2483,5 MHz
Bånd ag1/ag2
2483,5-2500,0 MHz
Bånd ah
5725-5875 MHz
Bånd ai
24,00-24,25 GHz
Bånd aj
57-64 GHz
Bånd aj1
57-66 GHz
Bånd ak
61,0-61,5 GHz
Bånd ala
122-122,25 GHz
Bånd alb
122,25-123 GHz
Bånd am
244-246 GHz
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter
Bånd
Maksimalt tilladte sendeeffekter
N
Bånd a
7 dBµA/m ved 10 m
Bånd b
42 dBµA/m
Bånd c
42 dBµA/m
Bånd d
10 mW e.r.p.
Bånd e
100 mW e.r.p.
Bånd f
100 mW e.r.p.
Bånd g
100 mW e.r.p.
Bånd h
100 mW e.r.p.
Bånd i
100 mW e.r.p.
Bånd j
10 mW e.r.p.
Bånd k
1 mW e.r.p.
Bånd l
10 mW e.r.p.
Frekvens m
500 mW e.r.p.
Bånd n1
500 mW e.r.p.
Bånd n2
500 mW e.r.p.
Bånd o
10 mW e.r.p.
Bånd p
10 mW e.r.p.
Bånd q
10 mW e.r.p.
Bånd r1
1 mW e.r.p.
og -13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz
Bånd r2
10 mW e.r.p.
Bånd s1
1 mW e.r.p.
og -13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz
Bånd s2
10 mW e.r.p.
Bånd s3
10 mW e.r.p.
Bånd t
25 mW e.r.p.
Bånd t0
25 mW e.r.p.
Bånd t1
25 mW e.r.p.
Bånd u1
25 mW e.r.p.
Bånd u2
500 mW e.r.p.
Bånd v
25 mW e.r.p.
Bånd w
25 mW e.r.p.
Bånd x1
500 mW e.r.p.
Bånd x2
25 mW e.r.p.
Bånd y1
5 mW e.r.p.
Bånd y2
25 mW e.r.p.
Bånd z
500 mW e.r.p.
Bånd aa
25 mW e.r.p.
Bånd aa1
25 mW e.r.p.
Bånd aa2
500 mW e.r.p.
Bånd ac
25 mW e.r.p.
Bånd ad/ad1
25 mW e.r.p.
Bånd ae
100 mW e.r.p.
Bånd ae1
500 mW e.r.p. Note 9)
Bånd ae2/ae3
25 mW e.r.p.
Bånd af
100 mW e.i.r.p. Note 9) eller 10 mW Note 10)
Bånd ag1
1 mW e.i.r.p.
Bånd ag2
10 mW e.i.r.p.
Bånd ah
25 mW e.i.r.p.
Bånd ai
100 mW e.i.r.p.
Bånd aj
100 mW e.i.r.p., en maksimal sendeeffekt på 10 mW og en maksimal e.i.r.p. -effektspektraltæthed på 13dBm/MHz
Bånd aj1
40 dBm middel e.i.r.p.
Bånd ak
100 mW e.i.r.p.
Bånd ala
10 dBm e.i.r.p/250 MHz og – 48 dBm/MHz ved 30° elevation
Bånd alb
100 mW e.i.r.p.
Bånd am
100 mW e.i.r.p.
5
Duty cycle og brugsrestriktioner
Bånd
Duty cycle m.v.
Brugsrestriktioner
N
Bånd a
Ingen krav
Note 1)
Bånd b
Ingen krav
 
Bånd c
Ingen krav
 
Bånd d
Ingen krav
 
Bånd e
≤ 1 %
 
Bånd f
≤ 1 %
 
Bånd g
≤ 1 %
 
Bånd h
≤ 1 %
 
Bånd i
≤ 1 %
 
Bånd j
Ingen krav
Note 2)
Bånd k
Ingen krav
 
Bånd l
≤ 1 %
 
Frekvens m
Ingen krav, maksimal båndbredde på 25 kHz
Må alene anvendes til sporing af stjålne genstande.
Bånd n1
≤ 10 %. Kanalafstand maksimalt 50 kHz
Må alene anvendes til radioanlæg, som udgør en del af tovejs radiokommunikationssystemer til fjernovervågning og -måling og transmission af data i intelligent infrastruktur, f.eks. til el, gas og vand.
Bånd n2
≤ 1 %. Kanalafstand maksimalt 50 kHz
 
Bånd o
Note 6) og ≤ 0,1 %
 
Bånd p
Note 6) og ≤ 0,1 %
 
Bånd q
Note 6) og ≤ 0,1 %
 
Bånd r1
Note 3)
Note 4)
Bånd r2
≤ 10 %
Note 5)
Bånd s1
Note 3)
Note 4)
Bånd s2
≤ 10 %
Note 5)
Bånd s3
≤ 100 % ved kanalafstand op til 25 kHz
Note 4)
Note 3)
Bånd t
Note 6) eller ≤ 0,1 %
 
Bånd t0
≤ 0,1 %, max. 350 kHz båndbredde
 
Bånd t1
Båndbredde på 0,6 - 1 MHz
Note 6), Note 12), Note 16)
Bånd u1
Note 6) eller ≤ 1 %
Note 5)
Bånd u2
Note 6), Note 14. Maksimal båndbredde på 200 kHz
Note 13), Transmission er kun tilladt indenfor båndene 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz og 867,4-867,6 MHz.
Bånd v
Note 6) eller ≤ 1 %
Note 7)
Bånd w
Note 6) eller ≤ 0,1 %
Note 7)
Bånd x1
Note 6) eller ≤ 10 %
Note 7)
Bånd x2
Note 6) eller ≤ 0,1 %
Note 5)
Bånd y1
Note 3)
Note 4)
Bånd y2
Note 6) eller ≤ 1 %
Note 5)
Bånd z
≤ 2,5 %, Note 8)
Adaptive Power Control (APC) skal anvendes.
Bånd aa
≤ 1 %. Maksimal båndbredde på 600 kHz
 
Bånd aa1
≤ 0,1 %. Maksimal båndbredde på 200 kHz
 
Bånd aa2
Note 6), Note 14). Maksimal båndbredde på 200 kHz
Note 13), Note 15)
Bånd ac
≤ 0,1 %. Maksimal båndbredde på 200 kHz
 
Bånd ad
≤ 1 %. Maksimal båndbredde på 600 kHz
 
Bånd ad1
Båndbredde på 0,6 - 1 MHz
Note 6), Note 12), Note 16)
Bånd ae
≤ 1 %. Maksimal båndbredde på 400 kHz
RFID tags må anvendes uden duty cycle.
Bånd ae1
Note 6), Note 14). Maksimal båndbredde på 200 kHz
Note 13), Note 15)
Bånd ae2
Note 6) og ≤ 10 % for netadgangspunkter, ellers ≤ 2,8 %. Maksimal båndbredde på 1 MHz
Note 12), Note 15)
Bånd ae3
Note 6) og ≤ 1 %. Maksimal båndbredde på 600 kHz
Gælder kun for datanet. Note 15)
Bånd af
Note 9), Note 10)
Note 9), Note 10)
Bånd ag1
Note 6) og ≤ 10 %. Maksimal båndbredde på 3 MHz
Kun til indendørs MBANS (Medical Body Area Network Systems) på hospitaler o.l.
Bånd ag2
Note 6) og ≤ 2 %. Maksimal båndbredde på 3 MHz
Kun til indendørs MBANS på patientens bopæl.
Bånd ah
Ingen krav
Ingen
Bånd ai
Ingen krav
Ingen
Bånd aj
Ingen krav
Ingen
Bånd aj1
Note 9)
Note 11)
Bånd ak
Ingen krav
Ingen
Bånd ala
Ingen krav
Ingen
Bånd alb
Ingen krav
Ingen
Bånd am
Ingen krav
Ingen
 
Note 1)
Dette sæt brugsvilkår gælder kun for udstyr til lokalisering af ofre i sammenstyrtede bygninger og lokalisering af værdifulde genstande.
Note 2)
Ingen videoapplikationer.
Note 3)
Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker.
Note 4)
Ingen audio- og videoapplikationer.
Note 5)
Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer.
Note 6)
Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i medfør af direktiv 2014/53/EU.
Note 7)
Ingen analoge videoapplikationer.
Note 8)
En duty cycle x på 2,5 % < x < 10 % vil kunne anvendes i forbindelse med Network Relay Points (NRP’er), hvis der opnås tilladelse hertil fra Energistyrelsen.
Note 9)
Tilstrækkelige spektraldelingsteknikker, f.eks. Listen-before-Talk eller Detect-And-Avoid skal være implementeret i udstyret.
Note 10)
Hvis der anvendes anden modulationstype end FHSS, er den maksimale e.i.r.p. tæthed 10 mW/MHz.
Note 11)
Den maksimale effekt henviser til den højeste udgangseffekt i en sendeimpuls, hvis sendereffektkontrol er implementeret. Den maksimale middel e.i.r.p tæthed må ikke overstige 13 dBm/MHz.
Faste punkt-til-punkt forbindelser reguleres efter principperne i ECC/REC/(05)02 og ECC/REC/(09)01.
Faste udendørsinstallationer er ikke tilladt.
Note 12)
Dette sæt brugsvilkår gælder kun for bredbånds-SRD i datanet.
Note 13)
Gælder kun for datanet.
Adaptive Power Control (APC) skal anvendes.
Note 14)
Duty Cycle ≤ 10 % for netadgangspunkter - ellers ≤ 2,5 %.
Note 15)
Alle enheder skal være under kontrol af et netværk
Note 16)
Duty Cycle ≤ 10 % for netadgangspunkter - ellers ≤ 2,8 %.
6
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
7
Harmoniserede standarder
EN 300 220-2
I
EN 300 330-2
EN 300 440-2
EN 300 718-2
EN 300 718-3
EN 303 203-2
EN 303 204-2
EN 305 550-2
8
Referencer
ERC/REC 70-03
I
ECC/REC/(05)02
ECC/REC/(09)01
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1483
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 18

Radiogrænseflade 00 037: Maritime MF/HF radioanlæg inkl. DSC- og radiotelexanlæg

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Maritim
N
2
Anvendelse
Maritime MF/HF-radioanlæg inkl. DSC- og radiotelexanlæg
N
3
Frekvensbånd
1605-4000 kHz
N
4,0-27,5 MHz
4
Maksimalt tilladt effekt
1605-4000 kHz:
400 W
N
4,0-27,5 MHz:
1500 W
5
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
6
Harmoniseret standard
EN 300 373-2
I
EN 300 373-3
ETS 300 067

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 19

Radiogrænseflade 00 038: Maritime UHF radioanlæg

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
Maritime UHF radioanlæg
N
3
Tilladte frekvens bånd og kanalafstande
Se tabel 1 og 2
 
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter og modulation
2 W
N
25 kHz kanalafstand: Kun analog modulation tilladt
12,5 kHz kanalafstand: Analog og digital modulation tilladt
6,25 kHz kanalafstand: Kun digital modulation tilladt.
Jf. ITU Recommendation M. 1174-3 (03/2015)
5
Båndbredder
25 kHz, 12,5 kHz, 6,25 kHz (se tabel 1 og 2)
N
6
Duty cycle
Ingen begrænsninger
N
7
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
8
Standard anvendt ved frekvensplanlægning
ITU Recommendation M. 1174-3 (03/2015)
I
9
Harmoniseret standard
EN 300 720
I
10
Internationale forpligtelser
ITU Recommendation M. 1174-3 (03/2015)
I

 
N=normativ
 
I=informativ

Tabel 1

Lower channel
25 kHz channel
12.5 kHz channel
6.25 kHz channel
Ch.
MHz
Ch.
MHz
Ch.
MHz
           
1
457.525
 
102
457.515625
11
457.5250
111
457.521875
112
457.528125
   
12
457.5375
121
457.534375
2
457.550
122
457.540625
13
457.5500
131
457.546875
132
457.553125
14
457.5625
141
457.559375
3
457.575
142
457.565625
15
457.5750
151
457.571875
152
457.578125
 
161
457.584375

Tabel 2

Upper channel
25 kHz channel
12.5 kHz channel
6.25 kHz channel
Ch.
MHz
Ch.
MHz
Ch.
MHz
           
4
467.525
 
202
467.515625
21
467.5250
211
467.521875
212
467.528125
22
467.5375
221
467.534375
5
467.550
222
467.540625
23
467.5500
231
467.546875
232
467.553125
24
467.5625
241
467.559375
6
467.575
242
467.565625
25
467.5750
251
467.571875
252
467.578125
 
261
467.584375


Bilag 20

Radiogrænseflade nr. 00 039: Fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg, inkl. DSC-anlæg

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Maritim tjeneste
N
2
Anvendelse
Fast installerede og bærbare maritime VHF radioanlæg, inkl. DSC-anlæg.
N
3
Tilladte frekvensbånd og kanalafstand
155,000 – 162,025 MHz
N
25 kHz kanalafstand
4
Maksimalt tilladt sen deeffekt
Fast installerede anlæg: 25 W, men skal kunne reduceres til max. 1 W.
N
Bærbare anlæg til nød: 25 W, men skal kunne reduceres til max. 1 W.
Øvrige bærbare anlæg: 6 W, men skal kunne reduceres til max. 1 W.
5
Tilladte modulationsformer
Telefoni: F3E eller G3E
N
DSC: F1B, J2B eller G2B.
6
Tilladelsesforhold
Maritime VHF-radioanlæg inkl. DSC-anlæg må kun betjenes af en person, der er indehaver af et radiocertifikat, der er gyldigt til de pågældende anlæg.
N
7
Harmoniserede standarder
EN 300 162-2
I
EN 300 178-2
EN 300 125-2
EN 300 125-3
8
Referencer
-
I

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 21

Radiogrænseflade 00 040: Maritime radartranspondere (SART)

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Maritim
N
2
Anvendelse
Maritime radartranspondere (SART)
N
3
Frekvensbånd
9200,0-9500,0 MHz
N
7
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
8
International standard
IEC 1097-1
I

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 22

Radiogrænseflade 00 041: Maritime nødradioanlæg til lokalisering (EPIRB)

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
EPIRB, COSPAS-SARSAT
N
2
Anvendelse
Maritime nødradioanlæg til lokalisering (EPIRB) inkl. COSPAS-SARSAT EPIRB og Personal Locating Beacons (PLB).
N
3
Frekvensbånd
COSPAS-SARSAT EPIRB:
N
121,5 MHz og 406,0 - 406,1 MHz
EPIRB (PLB):
121,5 MHz eller 121,5 MHz og 243,0 MHz
4
Maksimalt tilladte effekt
COSPAS-SARSAT EPIRB:
N
406,0 - 406,1 MHz:
5 W
121,500 MHz:
100 mW
EPIRB (PLB):
121,5 MHz og 243,0 MHz:
75 mW
5
Tilladte modulationsformer
406 MHz:
G1B
N
121,5 MHz og 243,0 MHz:
A3X
6
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
7
Harmoniseret standard
EN 300 152-1
I
EN 300 152-2
EN 300 152-3
EN 300 066

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 23

Radiogrænseflade 00 042: Aeronautiske COSPAS-SARSAT nødradioanlæg til lokalisering (ELT)

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
EPIRB, COSPAS-SARSAT
N
2
Anvendelse
Aeronautiske COSPAS-SARSAT nødradioanlæg til lokalisering (ELT)
N
3
Frekvensbånd
406,00-406,10 MHz
N
121,5 MHz og 243,0 MHz
4
Maksimalt tilladte effekt
406,00 - 406,10 MHz:
5 W e.i.r.p.
N
121,5 MHz og 243,0 MHz:
100 mW e.i.r.p.
5
Tilladte modulationsformer
406,00 - 406,10 MHz:
G1B
N
121,5 MHz og 243,0 MHz:
A3A og A3E
6
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
7
International standard
EUROCAE, ED-62
I

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 24

Radiogrænseflade 00 046: Radioanlæg til maritim stedbestemmelse (non-SOLAS)

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Radionavigation
N
2
Anvendelse
Maritim stedbestemmelse (RADAR, non-SOLAS)
N
3
Frekvensbånd
2900-3100 MHz
N
5470-5660 MHz
9300-9500 MHz
9500-9800 MHz
4
Maksimalt tilladte effekt
10 MW e.i.r.p. (70 dBW)
N
5
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
6
International standard
IEC 62388
I

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 25

Radiogrænseflade nr. 00 047: Private digitale landmobile UHF radioanlæg

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s. Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
Private landmobile digitale UHF radioanlæg
N
3
Tilladte frekvensbånd
Nød- og beredskabsbånd:
N
380,150-384,750 MHz
(basisstation, modtage)
390,150-394,750 MHz
(basisstation, sende)
380,000-380,150 MHz
(DMO)
384,750-385,000 MHz
(AGA Air-Ground-Air)
390,000-390,150 MHz
(DMO)
394,750-395,000 MHz
(AGA Air-Ground-Air)
   
Øvrige bånd:
 
407,000-408,000 MHz
(DMO)
410,000-420,000 MHz
 
420,000-430,000 MHz
 
4
Max. tilladte sendeeffekt
30 W e.r.p.
N
For DMO: 1,8 W e.r.p. maksimalt udstrålet effekt.
5
Tilladelsesforhold
Der kræves som udgangspunkt tilladelse til at anvende radiofrekvenserne.
I
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
6
Harmoniseret standard
EN 303 035-2
I
For TETRA radioanlæg i nød - og beredskabsbånd kan følgende harmoniserede standard eller en tilsvarende standard anvendes: TBR 35 Terrestial trunked radio (TETRA); Emergency access.
7
Standard anvendt ved frekvensplanlægning
EN 303 035-1
I

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 26

Radiogrænseflade nr. 00 048: Radioanlæg til anvendelse ved jernbanedrift

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
Radioanlæg til anvendelse ved jernbanedrift
N
3
Tilladte frekvenser/ frekvensbånd
Bånd
Frekvenser
N
Bånd a
27,090-27,100 MHz (centerfrekvens 27,095 MHz)
Bånd b
984-7484 kHz (centerfrekvens 4234 kHz)
Bånd c
7300-23000 kHz (centerfrekvens 13547 kHz)
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter
Bånd
Maksimalt tilladte sendeeffekter
N
Bånd a
42 dBµA/m i 10 m
Bånd b
9 dBµA/m i 10 m
Bånd c
-7 dBµA/m i 10 m
5
Duty cycle og brugsrestriktioner
Bånd
Duty cycle
Brugsrestriktioner
N
Bånd a
Ingen krav
Note 1)
Bånd b
≤7 %
Note 2)
Bånd c
Ingen krav
Note 3)
Note 1)
Må kun anvendes til telepowering og down-link signal for Balise/Eurobalise samt aktivering af Loop/Euroloop.
Note 2)
Dette sæt brugsvilkår gælder kun for Eurobalisetransmissioner, når der er tog i nærheden og ved brug af 27 MHz-båndet til telepowering.
Note 3)
Dette sæt brugsvilkår gælder kun for Eurolooptransmissioner, når der er tog i nærheden, og ved brug af 27 MHz-båndet til telepowering.
 
Der gælder antennerestriktioner som fastsat i de harmoniserede standarder, der er vedtaget i henhold til direktiv 2014/53/EU.
6
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
7
Harmoniserede standarder
EN 300 330-2
I
EN 302 608
EN 302 609
8
Referencer
ERC/REC 70-03
I
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1483

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 27

Radiogrænseflade 00 050: Meteor scatter radioterminaler

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Frekvenser/frekvensbånd
39,025 - 39,175 MHz
N
2
Tjeneste ifølge art. 5 i ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
3
Anvendelse
Meteor Scatter-terminaludstyr under kontrol af et Meteor Scatter-netværk
N
4
Kanalafstand
25 kHz
N
5
Max. sendeeffekt
50 W e.r.p.
N
6
Duty cycle
100 %
N
7
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
8
Harmoniseret standard
EN 300 113-1
I
EN 300 113-2

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 28

Radiogrænseflade nr. 00 051: Radioanlæg til identifikation (RFID)

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
Identifikation ved hjælp af radiosignaler (RFID). Automatisk vareidentifikation, personidentifikation og adgangskontrol m.v.
N
3
Tilladte frekvensbånd
Bånd
Frekvenser
N
Bånd a1
2446-2454 MHz
Bånd a2
2446-2454 MHz
Bånd b1
865,0-865,6 MHz
Bånd b2
865,6-867,6 MHz
Bånd b3
867,6-868,0 MHz
Bånd b4
865-868 MHz
Bånd c
Centerfrekvens 919,9 MHz
Bånd d
916,1-918,9 MHz
(Centerfrekvenserne 916,3 MHz, 917,5 MHz og 918,7 MHz)
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter
Bånd
Maksimalt tilladte sendeeffekter
N
Bånd a1
500 mW e.i.r.p.
Bånd a2
4 W e.i.r.p.
Bånd b1
100 mW e.r.p.
Bånd b2
2 W e.r.p.
Bånd b3
500 mW e.r.p.
Bånd b4
2 W e.r.p.
Bånd c, d
4 W e.i.r.p.
5
Kanalafstand
Bånd
Kanalafstand
N
Bånd a1
Ikke fastsat
Bånd a2
Ikke fastsat
Bånd b1
200 kHz
Bånd b2
200 kHz
Bånd b3
200 kHz
Bånd b4
Se nr. 7 nedenstående
Bånd c, d
Ikke fastsat
6
Duty cycle
Bånd
Duty cycle
N
Bånd a1
Ingen begrænsninger
Bånd a2
15 % pr. 200 ms
Bånd b1
Ingen begrænsninger
Bånd b2
Ingen begrænsninger
Bånd b3
Ingen begrænsninger
Bånd b4
Ingen begrænsninger
Bånd c, d
Ingen begrænsninger
7
Båndbredder
Bånd c, d: ≤ 400 kHz
N
Bånd b4: Interrogatortransmissioner med 2 W e.r.p. er kun tilladt inden for de fire kanaler, der er centreret om 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz og 867,5 MHz; hver især med en maksimal båndbredde på 200 kHz.
8
Afhjælpning over for interferens
Bånd a1, d: Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 2014/53/EU.
N
9
Begrænsninger i anvendelse
Bånd a2: Må kun anvendes indendørs.
N
Bånd c: Må kun anvendes, når der forventes at være RFID tags inden for rækkevidde.
10
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
11
Harmoniserede standarder
EN 300 440-2
I
EN 300 761-2
EN 302 208-2
12
Referencer
ERC/REC 70-03
I
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1483
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1538

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 29

Radiogrænseflade 00 054: Radioanlæg til kortrækkende radar (SRR) i frekvensbåndet 77-81 GHz til anvendelse i køretøjer

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU s Radioreglement
Radiostedbestemmelse
N
2
Frekvensbånd
77-81 GHz
N
3
Anvendelse
Kortrækkende radar beregnet til trafiksikkerhedsmæssige formål
N
4
Maksimalt tilladt effekt
Den maksimale middeleffekttæthed må ikke overstige 3 dBm/MHz e.i.r.p. samtidigt med at spidsværdien ikke må overstige 55 dBm e.i.r.p.
N
 
Uden for et køretøj må anvendelsen af et enkelt udstyr højest forårsage en middeleffekttæthed på 9 dBm/MHz e.i.r.p.
5
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
6
Harmoniseret standard
EN 302 264
I
7
Referencer
Kommissionens beslutning 2004/545/EF
I
ECC/DEC/(04)03

 
N=normativ
 
I=informativ


Bilag 30

Radiogrænseflade nr. 00 055: Radioanlæg til kortrækkende radar (SRR) i frekvensbåndet 21-26 GHz til tidsbegrænset anvendelse i køretøjer

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Frekvensbånd
a) 21,65-24,25 GHz
N
b) 24,25-26,65 GHz
c) 24,05-24,25 GHz
2
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Radiostedbestemmelse.
N
3
Anvendelse
Kortrækkende radar til anvendelse i køretøjer til anti-kollisions- og andre trafiksikkerhedsmæssige formål.
N
4
Bemærkninger
Bånd
 
N
a)
Til rådighed indtil 30. juni 2013 for bredbåndsradar. (Note 1)
b)
Til rådighed indtil 1. januar 2018 for bredbåndsradar. (Note 1 og 2)
c)
Til smalbåndsradar, uden tidsbegrænsning.
5
Maksimalt tilladt effekt (Ultrabredbåndsdelen)
Den maksimale middeleffekttæthed må ikke overstige 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. samtidig med, at spidsværdien ikke må overstige 0 dBm/50 MHz e.i.r.p.
N
 
Emissioner i 23,6-24,25 GHz frekvensbåndet 30° eller højere over det horisontale plan dæmpes mindst 30 dB i forhold til den maksimale emission.
 
Ved frekvenser under 22 GHz må middeleffekt tætheden ikke overstige -61,3 dBm/MHz e.i.r.p.
6
Maksimalt tilladt effekt (Smalbåndsdelen 24,05-24,25 GHz)
20 dBm e.i.r.p.
N
 
Ved sendeeffekter over -10 dBm e.i.r.p. må duty cycle ikke overstige 10 %
7
Deaktivering
Automatisk/manuel deaktivering skal anvendes, jf. artikel 6 i Kommissionens beslutning 2005/50/EF som senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2077.
N
8
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
9
Standard anvendt ved frekvensplanlægning
EN 302 288
I
10
Harmoniseret standard
EN 302 288-2
I
11
Referencer
Kommissionens beslutning 2005/50/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/2077
I
ECC/DEC/(04)10

 
N=normativ
 
I=informativ

Note 1: Efter disse datoer er frekvenserne ikke længere til rådighed i Danmark for kortrækkende radar (SRR), medmindre der er tale om udstyr, som oprindeligt er monteret i eller erstatter sådant oprindeligt monteret udstyr i et køretøj, der er registreret, ibrugtaget eller markedsført i fællesskabet før disse datoer.

Note 2: Datoen den 1. januar 2018 forlænges med 4 år for kortdistanceradarudstyr monteret i et køretøj, for hvilket en typegodkendelsesansøgning indgivet i overensstemmelse med artikel 6, stk. 6, i direktiv 2007/46/EF er godkendt før den 1. januar 2018.


Bilag 31

Radiogrænseflade nr. 00 056: Radioanlæg, der anvender ultrabredbåndsteknologi (UWB)

1. Generel anvendelse

1.1. Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold, afhjælpningsteknikker m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
UWB radioudstyr med lav sendeeffekt til kommunikation, stedbestemmelse, overvågning og medicinske systemer m.v. Udstyr, som anvendes udendørs, må ikke tilsluttes et fast anlæg, en fast infrastruktur eller en fast udendørs antenne.
N
3
Frekvensbånd
Jf. skemaet under punkt 4 nedenfor
N
4
Maksimumværdier for udstrålede effekttætheder
Frekvensområde (GHz)
Maksimal gennemsnitlig effektspektraltæthed (e.i.r.p.) (dBm/MHz)
Maksimal spidseffekt for e.i.r.p. (dBm/50 MHz)
N
f ≤ 1,6
-90
-50
1,6 < f ≤ 2,7
-85
-45
2,7 < f ≤ 3,1
-70
-36
3,1 < f ≤ 3,4
-70
-36
eller
eller
-41,3 ved brug af LDC (Note 1) eller
DAA (Note 2)
0
3,4 < f ≤ 3,8
-80
-40
eller
eller
-41,3 ved brug af LDC (Note 1) eller
DAA (Note 2)
0
3,8 < f ≤ 4,8
-70
-30
eller
eller
-41,3 ved brug af LDC (Note 1) eller
DAA (Note 2)
0
4,8 < f ≤ 6,0
-70
-30
6,0 < f ≤ 8,5
-41,3
0
8,5 < f ≤ 9,0
-65
-25
eller
eller
-41,3 ved brug af DAA (Note 2)
0
9,0 < f ≤ 10,6
-65
-25
f > 10,6
-85
-45
Note 1)
Afhjælpningsteknikken ”Low Duty Cycle” (LDC) og de tilhørende grænseværdier er fastlagt i ETSI-standard EN 302 065-1.
Note 2)
Afhjælpningsteknikken ”Detect and Avoid” (DAA) og de tilhørende grænseværdier er fastlagt i ETSI-standard EN 302 065-1.
5
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
6
Harmoniseret standard
EN 302 065-1
I
7
Referencer
ECC beslutning (06)04
I
Kommissionens beslutning 2007/131/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1438

 
N=normativ
 
I=informativ

2. Positionssporingssystemer, type 1 (LT1)

2.1. Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold, afhjælpningsteknikker m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
UWB radioudstyr med lav sendeeffekt til positionssporingssystemer. Udstyr, som anvendes udendørs, må ikke tilsluttes et fast anlæg, en fast infrastruktur eller en fast udendørs antenne.
N
3
Frekvensbånd
Jf. skemaet under punkt 4 nedenfor
N
4
Maksimumværdier for udstrålede effekttætheder
Frekvensområde (GHz)
Maksimal gennemsnitlig effektspektraltæthed (e.i.r.p.) (dBm/MHz)
Maksimal spidseffekt for e.i.r.p. (dBm/50 MHz)
N
f ≤ 1,6
-90
-50
1,6 < f ≤ 2,7
-85
-45
2,7 < f ≤ 3,4
-70
-36
3,4 < f ≤ 3,8
-80
-40
3,8 < f ≤ 6,0
-70
-30
6,0 < f ≤ 8,5
-41,3
0
8,5 < f ≤ 9,0
-65
-25
eller
eller
-41,3 ved brug af DAA (Note 1)
0
9,0 < f ≤ 10,6
-65
-25
f > 10,6
-85
-45
Note 1)
Afhjælpningsteknikken ”Detect and Avoid” (DAA) og de tilhørende grænseværdier er fastlagt i ETSI-standard EN 302 065-2.
5
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
I
6
Harmoniseret standard
302 065-2
I
7
Referencer
Kommissionens beslutning 2007/131/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1438
I

 
N=normativ
 
I=informativ

3. Ultrabredbåndsudstyr installeret i motor- og jernbanekøretøjer

3.1. Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold, afhjælpningsteknikker m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
UWB radioudstyr med lav sendeeffekt til anvendelse i motor- og jernbanekøretøjer.
N
3
Frekvensbånd
Jf. skemaet under punkt 4 nedenfor
N
4
Maksimumværdier for udstrålede effekttætheder
Frekvensområde (GHz)
Maksimal gennemsnitlig effektspektraltæthed (e.i.r.p.) (dBm/MHz)
Maksimal spidseffekt for e.i.r.p. (dBm/50 MHz)
N
f ≤ 1,6
-90
-50
1,6 < f ≤ 2,7
-85
-45
2,7 < f ≤ 3,1
-70
-36
3,1 < f ≤ 3,4
-70
-36
eller
eller
-41,3 ved brug af LDC (Note 1) + e.l. (Note 2)
0
eller
eller
-41,3 ved brug af TPC (Note 3) + DAA (Note 4) + e.l. (Note 2)
0
3,4 < f ≤ 3,8
-80
-40
eller
eller
-41,3 ved brug af LDC (Note 1) + e.l. (Note 2)
0
eller
eller
-41,3 ved brug af TPC (Note 3) + DAA (Note 4) + e.l. (Note 2)
0
3,8 < f ≤ 4,8
-70
-30
eller
eller
-41,3 ved brug af LDC (Note 1) + e.l. (Note 2)
0
eller
eller
-41,3 ved brug af TPC (Note 3) + DAA (Note 4) + e.l. (Note 2)
0
4,8 < f ≤ 6,0
-70
-30
6,0 < f ≤ 8,5
-53,3
-13,3
eller
eller
-41,3 ved brug af LDC (Note 1) + e.l. (Note 2)
0
eller
eller
-41,3 ved brug af TPC (Note 3) + e.l. (Note 2)
0
8,5 < f ≤ 9,0
-65
-25
eller