Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om fødevarehygiejne ( hygiejnevejledningen)

Vejledningen handler om fødevarehygiejne ved håndtering og markedsføring af fødevarer. Vejledningen beskriver hygiejnereglerne på fødevareområdet og giver eksempler på, hvordan fødevarevirksomheder i praksis kan overholde disse regler.

Vejledningen kan hentes digitalt eller i pdf-format på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledningen.

Med denne vejledning ophæves vejledning nr. 9236 af 29. april 2014.

Fødevarestyrelsen, den 5. juli 2019

Charlotte Vilstrup