Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Formålet med vejledningen er at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark samt uddybe og forklare de bestemmelser, der fremgår af bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Ud over forklaringen på lovgivningen på rotteområdet, indeholder vejledningen i alt 7 tillæg. Tillæggene beskriver, hvad der i praksis kræves for at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledningen kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside: https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2019/maj/vejledning-om-forebyggelse-og-bekaempelse-af-rotter-2019/.

Med denne vejledning ophæves vejledning nr. 9795 af 1. juli 2005.

Miljøstyrelsen, den 28. maj 2019

Mads Leth-Petersen