Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 20. juli 2019 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Ressortansvaret for alle opgaver, kontrakter og serviceaftaler vedrørende basal it-drift af interne datacentre, netværk, servere og storage, drift af operativsystemer, standard it-arbejdsplads, servicedesk og brugeradministration, informationssikkerhedsopgaver vedrørende foranstående samt kontrakter og leverandørstyringsopgaver vedrørende outsourcet it-drift, der vedrører FGU Øresund, FGU Himmerland, FGU HLSS, FGU Hovedstaden, FGU Lolland-Falster, FGU Midt- og Østsjælland, FGU Midtjylland, FGU Midt-Vest, FGU Nord, FGU Nordsjælland, FGU Nordvestsjælland, FGU Skolen Øst, FGU Syd- og Midtfyn, FGU Syd- og Vestsjælland, FGU Sydøstjylland, FGU Sønderjylland, FGU Trekanten, FGU Vendsyssel, FGU Vest, FGU Vestegnen, FGU Østjylland, FGU Aalborg og FGU Kolding Vejen, henlægges i henhold til nærmere aftale mellem børne- og undervisningsministeren og finansministeren til finansministeren pr. 1. august 2019.

§ 2. Ressortansvaret for alle opgaver vedrørende bogholderi og regnskab, herunder kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af dokumentation til brug for perioderegnskab, afstemning af likviditetskonti, anlægsadministration, regnskabsmæssig registrering af tilskud i Navision Stat, vedligeholdelse af registreringsramme i regnskabssystemet, bogføring af rejseafregning, fakturafordeling, kontrol af rejse- og udgiftsafregning samt rejsebestilling, ressortansvaret for alle opgaver vedrørende lønadministration, herunder lønudbetalinger og korrektioner, opgaver forbundet med ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede refusioner samt lønsupport, og ressortansvaret for alle opgaver vedrørende support på standard Navision Stat, der vedrører FGU Lolland-Falster, FGU Midtjylland, FGU Nord, FGU Skolen Øst, FGU Trekanten, FGU Vendsyssel, FGU Vest, FGU Vestegnen og FGU Kolding Vejen, henlægges i henhold til nærmere aftale mellem børne- og undervisningsministeren og finansministeren til finansministeren pr. 1. august 2019.

Statsministeriet, den 8. august 2019

Mette Frederiksen

/ Carsten Madsen