Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 20. juli 2019 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Ressortansvaret for alle opgaver, kontrakter og serviceaftaler vedrørende basal it-drift af interne datacentre, netværk, servere og storage, drift af operativsystemer, standard it-arbejdsplads, servicedesk og brugeradministration samt informationssikkerhedsopgaver vedrørende foranstående, der vedrører Datatilsynet, Rigsadvokaten, Statsadvokaten i København, Statsadvokaten i Viborg, Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik, Tibetkommissionen og Tilsynet med Efterretningstjenesterne, overføres i henhold til nærmere aftale mellem justitsministeren og finansministeren fra justitsministeren til finansministeren pr. 1. september 2019.

Statsministeriet, den 8. august 2019

Mette Frederiksen

/ Carsten Madsen