Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 20. juli 2019 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Ansvaret for lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1231 af 11. oktober 2018 med tilhørende bekendtgørelser m.v., samt ansvaret for lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1713 af 16. december 2010 med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser m.v. overføres fra Erhvervsministeriet til Transport- og Boligministeriet.

Statsministeriet, den 3. august 2019

Mette Frederiksen

/ Carsten Madsen