Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2020

I medfør af § 6 i lov nr. 373 af 28. maj 2003 om en satsreguleringsprocent fastsættes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 850 af 20. august 2019 om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.:

§ 1. Satsreguleringsprocenten for finansåret 2020 udgør 2,0, jf. § 2 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2020 udgør 0,2, jf. § 3 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 3. Satstilpasningsprocenten for finansåret 2020 udgør 0,0, jf. § 4 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. august 2019.

Finansministeriet, den 20. august 2019

Nicolai Wammen

/ Christina Knudsen