Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om foranstaltninger til bekæmpelse af San Jose-skjoldlusen og bekendtgørelse om bekæmpelse af nellikeviklere

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 41 af 7. februar 1951 om foranstaltninger til bekæmpelse af San Jose-skjoldlusen.

2) Bekendtgørelse nr. 80 af 1. marts 1976 om bekæmpelse af nellikeviklere.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. december 2019.

Landbrugsstyrelsen, den 30. august 2019

Jette Petersen

/ Dorthe Nielsen