Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder

(Visse sager vedrørende løn- og ansættelsesvilkår)

 

På statsministeriets derom nedlagte forestilling har Hendes Majestæt Dronningen den 2. januar 1973 bestemt, at der til økonomi- og budgetministeriet fra den 1. januar 1973 at regne sker overførelse af alle under andre ministeriers forretningsområde henhørende sager vedrørende aftale om samt fastsættelse eller godkendelse af løn- og andre ansættelsesvilkår for personalegrupper, uanset om ansættelsesvilkårene m.v. fastsættes ved lov, bekendtgørelse, aftale, kollektiv overenskomst, regulativ, reglement, cirkulære eller lignende med undtagelse af sådanne sager vedrørende personalegrupper ansat i Grønland og i Danmarks Radio.

Statsministeriet, den 11. januar 1973

Anker Jørgensen

/A. Lund-Sørensen