Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Regulering af beløbsgrænsen i partiregnskabslovens § 2 a, stk. 1, § 2 b, stk. 1 og 2, og § 3, stk. 2, og partistøttelovens § 7 d, stk. 1, § 10 b, stk. 1 og 3, og § 11 d, stk. 1 og 3
Kapitel 2 Regulering af støttebeløb i partistøttelovens § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2020

I medfør af § 5 a, stk. 3, i lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 139 af 7. februar 2019, og § 12 a, stk. 3, i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 11. august 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Regulering af beløbsgrænsen i partiregnskabslovens § 2 a, stk. 1, § 2 b, stk. 1 og 2, og § 3, stk. 2, og partistøttelovens § 7 d, stk. 1, § 10 b, stk. 1 og 3, og § 11 d, stk. 1 og 3

§ 1. Beløbsgrænsen i partiregnskabslovens § 2 a, stk. 1, § 2 b, stk. 1 og 2, og § 3, stk. 2, og partistøttelovens § 7 d, stk. 1, § 10 b, stk. 1 og 3, og § 11 d, stk. 1 og 3, for private og anonyme tilskud modtaget i 2020 er 21.400 kr.

Kapitel 2

Regulering af støttebeløb i partistøttelovens § 2, stk. 1 og 2, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1

§ 2. Tilskud efter partistøttelovens § 2, stk. 1, til et parti, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg, udgør i 2020 33,50 kr. for hver stemme, partiet har fået ved valget.

Stk. 2. Tilskud efter partistøttelovens § 2, stk. 2, til en kandidat, der har opstillet sig uden for partierne ved det senest afholdte folketingsvalg, udgør i 2020 33,50 kr. for hver stemme, kandidaten har fået ved valget.

§ 3. Tilskud efter partistøttelovens § 3, stk. 1, til en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg, udgør i 2020 4,75 kr. for hver stemme, kandidatlisten har fået ved valget.

§ 4. Tilskud efter partistøttelovens § 4, stk. 1, til en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, udgør i 2020 7,50 kr. for hver stemme, kandidatlisten har fået ved valget.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Social- og Indenrigsministeriet, den 1. september 2019

Astrid Krag

/ Christine Boeskov