Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af færdselsloven (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.)

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 1563 af 18. december 2018 om ændring af færdselsloven (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 1-4, i lov nr. 1563 af 18. december 2018 om ændring af færdselsloven (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. september 2019.

Transport- og Boligministeriet, den 2. september 2019

Benny Engelbrecht

/ Lisa Pontoppidan Chahil