Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 10. september 2019 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Ressortansvaret for sager vedrørende oceanografisk strømmåling samt opgaver vedrørende det meteorologiske udstyr på Forsvarets flyvestationer overføres fra klima-, energi- og forsyningsministeren til forsvarsministeren.

Statsministeriet, den 12. september 2019

Mette Frederiksen

/ Carsten Madsen