Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

§ 1

I bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1494 af 11. december 2018 og bekendtgørelse nr. 335 af 30. marts 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, ændres »kontrolafgifter og ekspeditionsgebyrer fra jernbanevirksomheder og trafikselskaber,« til: »kontrolafgifter, ekspeditionsgebyrer og rejsekortfordringer fra jernbanevirksomheder,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.

Skatteministeriet, den 16. september 2019

Morten Bødskov

/ Annemette Ottosen