Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder

(Sager vedrørende udryddelse af rotter)

 

Ved kgl. resolution af 21. oktober 1974 er det bestemt, at sager vedrørende lovgivningen om udryddelse af rotter fra den 1. januar 1975 at regne overføres fra indenrigsministeriet til miljøministeriet.

Statsministeriet, den 24. oktober 1974

Ove Guldberg

/A. Lund-Sørensen