Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Fortegnelse over Folketingets valgkredse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over Folketingets valgkredse, der er optaget som bilag 1 til lov om valg til Folketinget

I medfør af § 8, stk. 5, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 7. februar 2019, fastsættes:

§ 1. Fortegnelsen over Folketingets valgkredse ændres for så vidt angår 1. kreds, Odense Østkredsen, og 2. kreds, Odense Vestkredsen, Fyns Storkreds, som angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.

Social- og Indenrigsministeriet, den 15. september 2019

Astrid Krag

/ Christine Boeskov


Bilag 1

Fortegnelse over Folketingets valgkredse

Ændringer pr. 1. oktober 2019

6. Fyns Storkreds
1. Odense Østkredsen
Den del af Odense Kommune, der fra kommunens nordgrænse begrænses mod vest og nordvest af Odense Kanal og havnebassin II til Toldbodkaj, mod vest af en linje vest om den gamle havnetoldbod, mod syd af Buchwaldsgade, mod sydvest og vest af Thomas B. Thriges Gade, mod sydvest af Odeons Kvarter, Carl Nielsens Kvarter, Torvegade, Albani Torv og Albanigade, mod vest af Hjallesevej til Munkerisvej, mod syd af denne til Ørbækvej og mod sydvest af denne og Over Holluf Vej, Fraugdevej og Ørbækvej til kommunens sydøstgrænse.
     
 
2. Odense Vestkredsen
Den del af Odense Kommune, der fra kommunens nordgrænse begrænses mod øst, sydøst, nord og nordøst af 1. kreds til begyndelsen af Vestergade ved Torvegade, mod sydøst og syd ad Vestergade, Vestrebro og Middelfartvej til statsbanelinjen mod Middelfart og mod sydøst af denne til kommunens sydvestgrænse.