Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation

§ 1

I bekendtgørelse nr. 366 af 23. april 2012 om sikkerhed i forbindelse med bloddonation, som ændret ved bekendtgørelse nr. 258 af 7. marts 2016, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1 under Spørgsmål til nye donorer, Generelle oplysninger, udgår: »haft seksuel kontakt med en anden mand (besvares kun af mænd)? «

2. I bilag 1 under Spørgsmål til nye donorer, Generelle oplysninger ændres: »været prostitueret? « til »været sexarbejder? «

3. I bilag 1 under Spørgsmål til nye donorer affattes afsnittet Smitterisiko, således:

»
Har du inden for de sidste 6 måneder:
 
haft længerevarende feberperioder?
 
haft utilsigtet vægttab?
 
været uden for Danmark og de øvrige nordiske lande, samt Tyskland?
 
Kvinder: været gravid?
   
Har du inden for de sidste 4 måneder:
 
fået blodtransfusion?
 
fået lavet huller i ørerne eller andetsteds (piercing)?
 
fået udført akupunktur, tatovering eller scarification (ridser i huden)?
   
Haft seksuel kontakt med:
 
En prostitueret i Danmark eller udlandet?
 
En person fra Afrika, Asien, Syd- eller Mellemamerika?
 
En person som er HIV positiv?
 
En stiknarkoman?
 
En person, der er behandlet for blødersygdom?
 
Mænd: haft anal eller oral sex med en anden mand?
 
Kvinder: haft seksuel kontakt med en mand, der har haft anal eller oral sex med en anden mand?
   
Har du inden for de sidste 2 måneder:
 
fået medicin?
 
fået foretaget vaccination?
«

4. I bilag 1 under Spørgsmål til flergangsdonorer affattes afsnittet Smitterisiko, således:

»
Smitterisiko (inden for de sidste 4 måneder):
 
Har du fået lavet huller i ørerne eller andetsteds (piercing)?
 
Har du fået udført akupunktur, tatovering eller scarification (ridser i huden)?
 
Har du været udsat for risiko for HIV-smitte, som anført i Styrelsen for Patientsikkerheds informationsmateriale til bloddonorer?
 
Er der nogen i din husstand, der har smitsom leverbetændelse?
 
Mænd: haft anal eller oral sex med en anden mand?
 
Kvinder: haft seksuel kontakt med en mand, der har haft anal eller oral sex med en anden mand?
   
Har du inden for den seneste uge:
 
Været til tandlæge?
«

5. I bilag 1 under Spørgsmål til flergangsdonorer, Andre oplysninger, udgår: »Har du nogensindehaft seksuel kontakt med en anden mand (besvares kun af mænd)? «

6. Bilag 2, punkt 2.2.2. affattes således:

»2.2.2. Eksponering for risiko for at få en infektion, der kan overføres ved transfusion

Endoskopisk undersøgelse med anvendelse af bøjelige instrumenter
Udelukkelse i 6 måneder eller i 4 måneder, hvis der foreligger en negativ NAT-test for hepatitis C.
Stikuheld eller slimhindekontakt med materiale, der indeholder blod eller legemsvæske
Blodtransfusion
Humant vævs- eller celletransplantation
Større kirurgisk indgreb
Nær kontakt (samme hustand) til en person, der lider af hepatitis B
Udelukkelse i 4 måneder efter at den nære kontakt er ophørt.
«

7. Efter bilag 2, punkt 2.2.2. indsættes som nyt punkt 2.2.3. :

»2.2.3. Adfærd og aktivitet med risiko for at få en infektion eller sygdom, der kan overføres ved transfusion

Tatovering eller bodypiercing
 
Udelukkelse i 6 måneder eller i 4 måneder, hvis der foreligger en negativ NAT-test for hepatitis C
Akupunktur, medmindre den er udøvet af en autoriseret sundhedsperson og med sterile engangsnåle
 
Personer, som på grund af deres adfærd eller aktivitet er udsat for risiko for at påføre sig alvorlige smitsomme sygdomme, der kan overføres gennem blodet.
1. Seksuel kontakt med en person, som har eller har haft HIV 1/2, HTLV I/II, hepatitis B-virus (HBV) eller hepatitis C-virus (HCV)
Udelukkelse i 4 måneder efter at risikoadfærden er ophørt.
2. Seksuel kontakt med en person, der har intravenøst eller intramuskulært misbrug af ikke-ordinerede stoffer.
3. Seksuel kontakt med en person, der sælger seksuelle ydelser for penge, narkotika eller andet
4. En mand, som har haft anal eller oral sex med en anden mand.
5. En kvinde, som har haft seksuel kontakt med en mand, som har eller har haft anal eller oral sex med en anden mand.
6. Seksuel kontakt med en person, der er behandlet for blødersygdom
7. Seksuel kontakt med en person, som kommer fra eller har haft ophold i et land, hvor der i høj grad forekommer seksuelt overførte infektionssygdomme, der kan overføres via blod
8. Anden adfærd med risiko for at påføre sig alvorlige smitsomme sygdomme, der kan overføres gennem blodet.
Udelukkelse i en periode efter ophør af risikoadfærden, der afhænger af den pågældende sygdom og eksistensen af relevante test.
«

Punkt 2.2.3., 2.2.4. og 2.2.5. bliver herefter 2.2.4., 2.2.5. og 2.2.6.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. januar 2020, og har virkning fra den 22. marts 2020.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 20. januar 2020

Anne-Marie Vangsted

/ Anette Lykke Petri