Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 1. oktober 2019 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Ressortansvaret for alle opgaver under den fælles statslige facility managementløsning, herunder opgaver vedrørende kantine og mødeforplejning, renhold, intern service, indvendigt vedligehold, vagt, sikkerhed, udendørsarealer og affaldshåndtering samt facility managementledelse i form af indkøb, udbud, leverandør- og kontraktstyring, der vedrører Styrelsen for Patientklager, overføres fra sundheds- og ældreministeren til boligministeren pr. 1. oktober 2019.

§ 2. Ressortansvaret for alle opgaver under den fælles statslige facility managementløsning, herunder opgaver vedrørende kantine og mødeforplejning, renhold, intern service, indvendigt vedligehold, vagt, sikkerhed, udendørsarealer og affaldshåndtering samt facility managementledelse i form af indkøb, udbud, leverandør- og kontraktstyring, der vedrører Civilstyrelsen, Datatilsynet og Tilsynet med Efterretningstjenesterne, overføres fra justitsministeren til boligministeren pr. 1. oktober 2019.

§ 3. Ressortansvaret for alle opgaver under den fælles statslige facility managementløsning, herunder opgaver vedrørende kantine og mødeforplejning, renhold, intern service, indvendigt vedligehold, vagt, sikkerhed, udendørsarealer og affaldshåndtering samt facility managementledelse i form af indkøb, udbud, leverandør- og kontraktstyring, der vedrører Moderniseringsstyrelsen, Statens It og Digitaliseringsstyrelsen, overføres fra finansministeren til boligministeren pr. 1. oktober 2019.

§ 4. Ressortansvaret for alle opgaver under den fælles statslige facility managementløsning, herunder opgaver vedrørende kantine og mødeforplejning, renhold, intern service, indvendigt vedligehold, vagt, sikkerhed, udendørsarealer og affaldshåndtering samt facility managementledelse i form af indkøb, udbud, leverandør- og kontraktstyring, der vedrører Fødevarestyrelsen, overføres fra ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og ministeren for nordisk samarbejde til boligministeren pr. 1. oktober 2019.

§ 5. Ressortansvaret for alle opgaver under den fælles statslige facility managementløsning, herunder opgaver vedrørende kantine og mødeforplejning, renhold, intern service, indvendigt vedligehold, vagt, sikkerhed, udendørsarealer og affaldshåndtering samt facility managementledelse i form af indkøb, udbud, leverandør- og kontraktstyring, der vedrører Skatteforvaltningen, Skatteankestyrelsen, Spillemyndigheden, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Skatteministeriets departement, overføres fra skatteministeren til boligministeren pr. 1. oktober 2019.

§ 6. Ressortansvaret for alle opgaver under den fælles statslige facility managementløsning, herunder opgaver vedrørende kantine og mødeforplejning, renhold, intern service, indvendigt vedligehold, vagt, sikkerhed, udendørsarealer og affaldshåndtering samt facility managementledelse i form af indkøb, udbud, leverandør- og kontraktstyring, der vedrører Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Nævnenes Hus og Sikkerhedsstyrelsen, overføres fra erhvervsministeren til boligministeren pr. 1. oktober 2019.

§ 7. Ressortansvaret for alle opgaver under den fælles statslige facility managementløsning, herunder opgaver vedrørende kantine og mødeforplejning, renhold, intern service, indvendigt vedligehold, vagt, sikkerhed, udendørsarealer og affaldshåndtering samt facility managementledelse i form af indkøb, udbud, leverandør- og kontraktstyring, der vedrører Styrelsen for International Rekruttering og Integration, overføres fra udlændinge- og integrationsministeren til boligministeren pr. 1. oktober 2019.

§ 8. Ressortansvaret for alle opgaver under den fælles statslige facility managementløsning, herunder opgaver vedrørende kantine og mødeforplejning, renhold, intern service, indvendigt vedligehold, vagt, sikkerhed, udendørsarealer og affaldshåndtering samt facility managementledelse i form af indkøb, udbud, leverandør- og kontraktstyring, der vedrører Forsyningstilsynet, overføres fra klima-, energi- og forsyningsministeren til boligministeren pr. 1. oktober 2019.

Statsministeriet, den 6. oktober 2019

Mette Frederiksen

/ Carsten Madsen