Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af to bekendtgørelser samt forskrifter på byggeområdet

§ 1. Følgende bekendtgørelser, cirkulære, tekniske forskrifter m.v. ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 488 af 7. juni 1994 om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel.

2) Bekendtgørelse nr. 1066 af 15. december 1994 om forlængelse af frikommuneregulativer nr. 2, 3, 4 og 5 for Odense kommune.

3) Cirkulære nr. 167 af 13. oktober 1998 om indkaldelse af sager om daginstitutioner og skolefritidsordninger til By- og Boligministeriet.

4) Cirkulæreskrivelse af 15. september 1989 om fravigelse i det statslige og statsstøttede byggeri af § 26 stk. 6 i Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer (AB 72).

5) Betingelse af 30. september 1972 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for brusekabiner VA 2.50/DK.

6) Betingelse af 30. september 1972 om godkendeles- og prøvningsbetingelser for cisterner VA 1.90/DK.

7) Betingelse af 30. november 1972 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for vandlåse (lugtlukker) VA 2.40/DK.

8) Betingelse af 7. december 1972 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for klosetter med mekanisk lukkeanordning og lille skyllevandmængde VA 2.50/DK.

9) Betingelse af 1. december 1973 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for skylleventiler VA 1.40/DK.

10) Betingelse af 30. november 1974 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for vaske- og opvaskemaskiner VA 3.40/DK 001.

11) Betingelse af 30. november 1974 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for fleksible slange-sæt VA 1.10/DK 006.

12) Betingelse af 13. januar 1975 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for vacuumventiler (rørafbrydere) til brugsvandsanlæg VA 1.50/DK 005.

13) Betingelse af 21. februar 1975 om prøvningsbetingelser for termostatiske blandeventiler til brugsvandsanlæg VA 1.50/DK.

14) Betingelse af 30. september 1975 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for rustfri stålrør til brugsvandsanlæg VA 1.10/DK 008.

15) Betingelse af 1. oktober 1975 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for klosettilslutningsstykker VA 2.20/DK.

16) Betingelse af 6. oktober 1975 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for mekaniske koblinger til brugsvandsinstallationer VA 1.20/DK.

17) Betingelse af 31. januar 1977 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for vandklosetter med vandlås VA 2.50/DK 009.

18) Betingelse af 31. marts 1977 om prøvningsmetode for indbyggede, specielle tilbagesugningssikringer VA 1.57/DK.

19) Betingelse af 31. maj 1977 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for aftapninsarmaturer VA 1.40/DK 003.

20) Betingelse af 28. februar 1979 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for friktionssvejste rør og formstykker af plast VA 2.10/DK.

21) Betingelse af 31. marts 1979 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for vandvarmere VA 3.20/DK 014.

22) Betingelse af 31. august 1978 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for dobbeltmuffer VA 2.10/DK 013.

23) Betingelse af 30. juni 1979 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for inspektions- og rensebrønde af plast VA 2.60/DK 015.

24) Betingelse af 30. april 1980 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for gummitætningsringe VA 1.20/DK 016 VA 2.20/DK 016.

25) Betingelse af 31. januar 1981 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for afløbssystemer af plast VA 2. 10/DK 007.

26) Betingelse af 31. maj 1981 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for afspærringsarmaturer i bygninger VA 1.50/DK 011.

27) Betingelse af 31. januar 1982 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for afspærringsarmaturer i jord VA 1.50/DK 017.

28) Betingelse af 31. januar 1982 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for gulvafløb VA 2.40/DK 018.

29) Betingelse af 30. april 1982 om godkendelses- og prøvningsbetingeler for loddemidler til kapillarlodning af kobber eller kobberlegeringer i brugsvandsinstallationer VA 1.20/DK 010.

30) Betingelse af 30. september 1982 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for overgangssamlinger i afløbssystemer VA 2.20/DK 020.

31) Betingelse af 31. marts 1983 om tagelementer med kort kollapstid prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/003.

32) Betingelse af 31. marts 1983 om tagdækninger, brandmæssigt egnede prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/002.

33) Betingelse af 31. marts 1983 om små skorstene, prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 10.00/008.

34) Betingelse af 31. december 1983 om klasse A og klasse B materialer prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/005.

35) Betingelse af 31. december 1983 om klasse 1 og klasse 2 beklædninger prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/006.

36) Betingelse af 31. maj 1984 om ikke-bærende BS-vægge prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/010.

37) Betingelse af 31. januar 1985 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for kontraventiler i brugsvandsinstallationer VA 1.50/DK 004.

38) Betingelse af 31. maj 1985 om betingelser for prøvning af brøndbundes hydrauliske egenskaber VA 2.60.

39) Betingelse af 30. september 1985 om godkendelses- og prøvningsbetingelser for højvandslukker for ikke-fækalieholdigt spildevand VA 2.40/DK 019.

40) Betingelse af 31. januar 1986 om gulvbelægninger til vådrum prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 7.00/011.

41) Betingelse af 31. januar 1986 om vægbeklædninger til vådrum prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 7.00/012.

42) Betingelse af 28. februar 1986 om centralvarmekedler indtil 120 kw prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 10.00/007.

43) Betingelse af 31. december 1986 om tagelementers styrke prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 5.00/004.

44) Betingelse af 30. april 1987 om gulvbelægninger, brandmæssigt egnede, prøvnings- og godkendelsesbetingelser.

45) Anvisning af 31. maj 1977 om landbrugets byggeblade: Kvægstalde 1. (SBI-landbrugsbyggeri 50).

46) Anvisning af 31. januar 1979 om landbrugets byggeblade: Slagtesvinestalde 1. (SBI-landbrugsbyggeri 57).

47) Anvisning af 31. januar 1980 om landbrugets byggeblade: Fare- og smågrisestalde. (SBI-landbrugsbyggeri 60).

48) Anvisning af 31. januar 1981 om konstruktioner i beboelsesbygninger med indtil 2 etager (SBI-anvisning 110).

49) Anvisning af 31. december 1981 om forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme. (SBI-anvisning 131).

50) Anvisning af 31. januar 1983 om landbrugets byggeblade: Drægtighedsstalde (SBI-landbrugsbyggeri 61).

51) Anvisning af 31. oktober 1984 om bygningers fugtisolering (SBI-anvisning 139).

52) Anvisning af 30. november 1984 om kloakering i landbruget og ved mindre beboelser i landzone. (SBI-landbrugsbyggeri 56).

53) Anvisning af 30. november 1984 om naturgasinstallationer. Små anlæg (SBI-anvisning 145).

54) Anvisning af 31. marts 1985 om konstruktioner i småhuse (SBI-anvisning 147).

55) Anvisning af 31. juli 1985 om eget hus - men hvilket? (SBI-anvisning 150).

56) Anvisning af 31. august 1985 om armerede betondæk (SBI-anvisning 141).

57) Anvisning af 30. april 1986 om bygningers varmeisolering (SBI-anvisning 111).

58) Anvisning af 30. april 1986 om asbestholdige materialer i bygninger (SBI-anvisning 153).

59) Anvisning af 31. august 1986 om godkendelses- og kontrolordninger for byggevarer (SBI-anvisning 122).

60) Anvisning af 31. januar 1988 om skalmure ved udvendig efterisolering (SBI-anvisning 156).

61) Anvisning af 31. januar 1988 om afløbsinstallationer (SBI anvisning 96).

62) Anvisning af 31. marts 1988 om brandsikring af ventilationsanlæg (SBI-anvisning 159).

63) Anvisning af 30. april 1988 om trækstruktioner. Beregning (SBI-anvisning 135).

64) Anvisning af 30. november 1988 om vindlast på bærende konstruktioner (SBI-anvisning 158).

65) Anvisning af 28. februar 1989 om betonkrav og -praksis (Beton 6).

66) Anvisning af 30. juni 1989 om trådbindere til forankring af skalmure og hule mure (SBI-anvisning 157).

67) Anvisning af 30. september 1989 om lydisolation i praksis (SBI-anvisning 167).

68) Anvisning af 31. maj 1990 om målemetoder til bygningsundersøgelser. SBI-anvisning 170.

69) Anvisning af 31. maj 1990 om vandinstallationer (SBI-anvisning 165).

70) Anvisning af 31. december 1990 om boligplan og brugsværdi. SBI-anvisning 168.

71) Anvisning af 31. december 1990 om gulve og vægge i vådrum - i nye boliger og ved renovering. SBI-anvisning 169.

72) Anvisning af 31. december 1990 om trækonstruktioner. Forbindelser. SBI-anvisning 140.

73) Anvisning af 31. januar 1991 om nedrivning af bygninger og anlægskonstruktioner. Teknik. Miljø. GenAnvisning. SBI-anvisning 171.

74) Anvisning af 31. juli 1991 om trinvis modernisering af el-installationer. SBI-anvisning 174.

75) Anvisning af 31. december 1991 om bygningers lydisolering. Ældre bygninger. SBI-anvisning 173.

76) Anvisning af 31. december 1991 om bygningers lydisolering. Nyere bygninger. SBI-anvisning 172.

77) Anvisning af 31. december 1993 om badeværelser. Eksempler på planlægning, projektering og udførelse af badeværelser i nye og gamle boliger (SBI-anvisning 180).

78) Anvisning af 31. oktober 1994 om fundering af mindre bygninger (SBI-anvinsing 181).

79) Anvisning af 31. december 1994 om indeklimahåndbogen (SBI-anvisning 182).

80) Anvisning af 30. april 1995 om bygningers energibehov. Varmeisolering. Konstruktionseksempler. Ventialtion. Belysning. (SBI-anvisning 184).

81) Anvisning af 31. juli 1995 om småhuses stabilitet (SBI-anvisning 186).

82) Anvisning af 31. august 1995 om ventilationsanlæg med lavt elforbrug (SBI-anvisning 188).

83) Anvisning af 31. januar 1996 om simple stålrammebygninger. Dimensionering og udførelse (SBI-anvisning 187).

84) Meddelelse af 30. november 1982 om oliefyringsanlæg til bygningsopvarmning (SBI-meddelelse 25).

85) Meddelelse af 30. april 1983 om driftsinstruktioner for varmeanlæg (SBI-meddelelse 30).

86) Meddelelse af 30. april 1986 om beregningsforudsætninger for dimensioneringstabeller i Træ 28: Træspærfag. (SBI-meddelelse 57).

87) Meddelelse af 30. november 1994 om driftsgrundlag for ventilationsanlæg (SBI-meddelelse 106).

88) Rapport af 31. oktober 1981 om vejrdata for VVS og energi (SBI-rapport 135).

89) Rapport af 31. januar 1982 om principper og metoder for indregulering af radiatoranlæg. (SBI-rapport 111).

90) Rapport af 31. december 1982 om bedre friarealer i ældre boligområder (SBI-rapport 139).

91) Rapport af 31. januar 1983 om dimensionering af armerede betonbjælker med huller (SBI-rapport 141).

92) Rapport af 31. marts 1983 om vindafstivende vægge af letbetonelementer (SBI-rapport 144).

93) Rapport af 31. december 1983 om bygningsgennemgang som led i energistyring i større bygninger. (SBI-rapport 154).

94) Rapport af 28. februar 1984 om tværbelastede murfelter. (SBI-rapport 158).

95) Rapport af 31. oktober 1984 om boligventilationssystemer. (SBI-rapport 161).

96) Rapport af 30. juni 1985 om gitterspær i boltede tyndpladeprofiler til væksthuse. (SBI-landbrugsbyggeri 64).

97) Rapport af 30. november 1985 om energiforbrug til opvarmning af bygninger (SBI-rappport 174).

98) Rapport af 30. november 1988 om udeluftventiler (SBI-rapport 196).

99) Rapport af 30. november 1989 om bygningsdrift-organisation og systematik (SBI-rapport 204).

100) Skrivelse af 24. maj 1983 om genopførelse af nedbrændte bygninger.

101) Skrivelse af 1. august 1984 vedrørende Tredie udgave af SBI-anvisning 109, 'Bygningers vådrum'.

102) Skrivelse af 9. maj 1984 om kontrol af beton.

103) Skrivelse af 5. november 1984 vedrørende SBI-anvisning 139, 'Bygningers fugtisolering'.

104) Skrivelse af 6. november 1985 vedrørende Godkendelse af Dantest som kontrolorgan.

105) Skrivelse af 21. august 1985 vedrørende lysningsareal i skorstene.

106) Skrivelse af 20. februar 1986 vedrørende Godkendelse af skorstensforinger af stål.

107) Skrivelse af 12. februar 1987 vedrørende Kontrol af beton.

108) Skrivelse af 6. april 1987 vedrørende partshøring i klagesager efter byggeloven.

109) Skrivelse af 7. april 1987 vedrørende Brandteknisk vejledning nr. 22 om halmfyring.

110) Skrivelse af 5. december 1995 vedrørende pristalsregulering af gebyrer for byggesagsbehandling.

111) Vejledning af 30. september 1984 om tætte parcelhusområder (SBI-byplanlægning 50).

112) Vejledning af 30. november 1985 om brugervejledning for edb-programmet tsbi - termisk simulering af bygninger og installationer.

113) Vejledning af 15. januar 1988 om de brandmæssige forhold i forbindelse med overdækkede gårde og gader.

114) Vejledning af 30. november 1988 om radon og nybyggeri.

115) Vejledning af 31. august 1991 om byarkitektur i kommunens planlægning. SBI-byplanlægning 62.

116) Orientering af 17. april 1985 om brandsektionsvægges stabilitetsforhold.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 9. december 2019

Carsten Falk Hansen

/ Rikke Kure Wendel