Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31978L0006
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Vejledning om omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 20201)

Indledning

Efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nærmere regler for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb, der tilkendes og beregnes med virkning fra 1. januar det følgende år.

Vejledningen finder således anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende erstatninger omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Faktorerne for omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb fastsættes af Arbejdstilsynets direktør efter bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren.

Metoden for fastsættelse af faktorerne for omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb er fastsat ved lov. Vejledningen er dermed udtryk for de beregnede faktorer i 2020-niveau.

Erstatning for tab af erhvervsevne

En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter §§ 17 og 17a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A eller B, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Tabel A anvendes for tilskadekomne, der er født den 1. januar 1963 eller senere efter arbejdsskadesikringslovens § 17, stk. 7, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 68. år.

Tabel B anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962 efter arbejdsskadesikringslovens § 17, stk. 7, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 67. år.

Tabel A og B anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A og B, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i tabel B og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel B og faktoren 1,245.

Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1a i lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige erstatning på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,245. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

Erstatning for tab af forsørger

En løbende erstatning for tab af forsørger tilkendt efter arbejdsskadesikringslovens § 20, stk. 2, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel C, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet.

Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

Principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer

Faktorerne i bilagets tabel A, B og C er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.

2) En rentefod på 2,56 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2014 til 2018. For årene 2014 til 2018 er anvendt årsgennemsnit af Realkreditrådets ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.

3) En beskatning af kapitalafkast på 37,74 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2019 for bundskatten (12,13 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,93 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,68 pct.).

4) En beskatning af løbende erstatning på 37,74 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2019 for bundskatten (12,13 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,93 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,68 pct.).

5) En løntalsregulering af løbende erstatning på 2,04 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2016 til 2020.

Arbejdstilsynet, den 15. oktober 2019

Søren Kryhlmand

/ Sofie Bisbjerg


Bilag 1

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år

Fyldt alder
 
Fyldt alder
 
       
5
42,388
30
23,796
6
41,601
31
23,101
7
40,818
32
22,411
8
40,038
33
21,724
9
39,262
34
21,042
       
10
38,490
35
20,364
11
37,721
36
19,690
12
36,955
37
19,020
13
36,193
38
18,355
14
35,434
39
17,694
       
15
34,679
40
17,037
16
33,928
41
16,385
17
33,180
42
15,737
18
32,436
43
15,094
19
31,695
44
14,455
       
20
30,958
45
13,821
21
30,225
46
13,191
22
29,495
47
12,565
23
28,769
48
11,944
24
28,047
49
11,327
       
25
27,329
50
10,714
26
26,615
51
10,106
27
25,904
52
9,501
28
25,197
53
8,901
29
24,495
54
8,303
       
   
55
7,710
   
56
7,119
   
57
6,531
   
58
5,944

Tabel B: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år

Fyldt alder
 
   
57
5,977
58
5,387
59
4,799
   
60
4,211
61
3,623
62
3,034
63
2,442
64
1,846

Tabel C: Forsørgertabserstatning

Fyldt alder
Resterende erstatningsperiode, antal hele år
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
0,624
1,250
1,878
2,508
3,141
3,776
4,413
5,053
5,694
6,338
19
0,624
1,250
1,878
2,508
3,141
3,776
4,413
5,052
5,693
6,337
                     
20
0,624
1,250
1,878
2,508
3,141
3,775
4,412
5,051
5,692
6,335
21
0,624
1,249
1,878
2,508
3,140
3,775
4,411
5,050
5,691
6,334
22
0,624
1,249
1,877
2,508
3,140
3,774
4,411
5,049
5,690
6,332
23
0,624
1,249
1,877
2,507
3,140
3,774
4,410
5,048
5,688
6,331
24
0,624
1,249
1,877
2,507
3,139
3,773
4,409
5,047
5,687
6,329
                     
25
0,624
1,249
1,877
2,507
3,139
3,773
4,408
5,046
5,685
6,327
26
0,624
1,249
1,877
2,507
3,138
3,772
4,407
5,045
5,684
6,324
27
0,624
1,249
1,877
2,506
3,138
3,771
4,406
5,043
5,682
6,322
28
0,624
1,249
1,877
2,506
3,137
3,770
4,405
5,041
5,680
6,319
29
0,624
1,249
1,876
2,506
3,137
3,769
4,404
5,040
5,677
6,316
                     
30
0,623
1,249
1,876
2,505
3,136
3,768
4,402
5,038
5,675
6,313
31
0,623
1,249
1,876
2,505
3,135
3,767
4,401
5,036
5,672
6,309
32
0,623
1,249
1,876
2,504
3,134
3,766
4,399
5,033
5,669
6,306
33
0,623
1,249
1,875
2,504
3,133
3,765
4,397
5,031
5,666
6,301
34
0,623
1,248
1,875
2,503
3,133
3,763
4,395
5,028
5,662
6,297
                     
35
0,623
1,248
1,875
2,502
3,131
3,762
4,393
5,025
5,658
6,292
36
0,623
1,248
1,874
2,502
3,130
3,760
4,391
5,022
5,654
6,287
37
0,623
1,248
1,874
2,501
3,129
3,758
4,388
5,019
5,649
6,281
38
0,623
1,248
1,873
2,500
3,128
3,756
4,385
5,015
5,644
6,274
39
0,623
1,248
1,873
2,499
3,126
3,754
4,382
5,011
5,639
6,267
                     
40
0,623
1,247
1,872
2,498
3,125
3,752
4,379
5,006
5,633
6,260
41
0,623
1,247
1,872
2,497
3,123
3,749
4,375
5,001
5,626
6,251
42
0,623
1,247
1,871
2,496
3,121
3,746
4,371
4,996
5,619
6,242
43
0,623
1,246
1,870
2,495
3,119
3,743
4,367
4,990
5,612
6,232
44
0,623
1,246
1,870
2,493
3,117
3,740
4,362
4,983
5,603
6,222
                     
45
0,623
1,246
1,869
2,492
3,114
3,736
4,357
4,976
5,594
6,210
46
0,623
1,245
1,868
2,490
3,112
3,732
4,351
4,969
5,584
6,197
47
0,623
1,245
1,867
2,488
3,109
3,728
4,345
4,960
5,573
6,183
48
0,622
1,245
1,866
2,486
3,105
3,723
4,338
4,951
5,562
6,168
49
0,622
1,244
1,865
2,484
3,102
3,718
4,331
4,941
5,549
6,152
                     
50
0,622
1,243
1,863
2,482
3,098
3,712
4,323
4,931
5,535
6,134
51
0,622
1,243
1,862
2,479
3,094
3,706
4,314
4,919
5,520
6,115
52
0,622
1,242
1,861
2,476
3,089
3,699
4,305
4,906
5,503
6,094
53
0,622
1,242
1,859
2,473
3,085
3,692
4,295
4,893
5,485
6,071
54
0,622
1,241
1,857
2,470
3,079
3,684
4,284
4,878
5,466
6,046
                     
55
0,621
1,240
1,855
2,466
3,073
3,675
4,272
4,861
5,444
6,020
56
0,621
1,239
1,853
2,462
3,067
3,666
4,258
4,844
5,422
5,991
57
0,621
1,238
1,851
2,458
3,060
3,656
4,244
4,825
5,397
5,959
58
0,621
1,237
1,848
2,454
3,053
3,645
4,229
4,804
5,370
 
59
0,620
1,236
1,845
2,448
3,044
3,632
4,212
4,781
   
                     
60
0,620
1,234
1,842
2,443
3,036
3,619
4,193
     
61
0,620
1,233
1,839
2,437
3,026
3,605
       
62
0,619
1,232
1,835
2,430
3,015
         
63
0,619
1,230
1,832
2,423
           
64
0,619
1,228
1,827
             
                     
65
0,618
1,226
               

Officielle noter

1) Vejledningen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.