Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser vedrørende lov om arbejdsskadesikring og lov om arbejdsskadesikring i Grønland

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1232 af 27. oktober 2018 om regulering pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

2) Bekendtgørelse nr. 1233 af 27. oktober 2018 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2019.

3) Bekendtgørelse nr. 1695 af 20. december 2018 om betaling i 2019 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen.

4) Bekendtgørelse nr. 1663 af 15. december 2015 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2015.

5) Bekendtgørelse nr. 1 af 6. januar 2015 om betaling i 2015 af udgifter til transport m.v. i forbindelse med lægebehandling, der er begæret af Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen.

6) Bekendtgørelse nr. 1243 af 30. oktober 2018 om regulering pr. 1. januar 2019 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Beskæftigelsesministeriet, den 10. november 2019

Peter Hummelgaard

/ Vibe Westh