Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1584 af 18. december 2018 om beregning af dagpengesatsen foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 51 a, § 52 f og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1092 af 1. november 2019, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. I § 13, stk. 3, ændres »kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

3. I § 13, stk. 4, ændres »kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

4. I § 13, stk. 6, ændres »kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

5. I § 16 ændres »efter lovens 48« til: »efter lovens § 48 a«.

6. I § 16 ændres »§ 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats« til: »§ 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 25. november 2019

Maria Schack Vindum

/ Kirsten Brix Pedersen