Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere (Ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde)

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 1674 af 26. december 2017 om ændring af lov om registrering af ledningsejere (Ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 1, 6, 8-14 og 22, og §§ 9 d og 9 e i lov om registrering af ledningsejere, som affattet ved § 1, nr. 21, i lov nr. 1674 af 26. december 2017 om ændring af lov om registrering af ledningsejere (Ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, den 26. november 2019

Dan Jørgensen

/ Signe Schmidt