Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1584 af 18. december 2018 om beregning af dagpengesatsen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1201 af 25. november 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 1, nr. 3, indsættes efter », samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse«: », indhentes fra selskabets afsluttede årsopgørelser i beregningsperioden.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 16. december 2019

Maria Schack Vindum

/ Kirsten Brix Pedersen