Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner

I medfør af § 8 i lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 27 af 9. januar 2018, bekendtgøres:

§ 1. Landets inddeling i kommuner og regioner er ændret som angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Social- og Indenrigsministeriet, den 12. december 2019

Nikolaj Stenfalk

/ Maj Skytte Petersen


Bilag 1

Fortegnelse over ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner

Ændringer pr. 1. januar 2020

Region Hovedstaden

Grænsen mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland er ændret i overensstemmelse med pkt. 1.

1. Fra Høje Taastrup Kommune til Roskilde Kommune i Region Sjælland er overført 5.934 m² af matr.nr. 7000d, Marbjerg By, Fløng.

2. Fra Høje Taastrup Kommune til Albertslund Kommune er overført 9.956 m² af matr.nr. 125n, Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke.

Region Midtjylland

Grænsen mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland er ændret i overensstemmelse med pkt. 3 og 4.

3. Fra Viborg Kommune til Mariagerfjord Kommune i Region Nordjylland er overført 1.499 m² af matr.nr. 4d, Hejring By, Klejtrup.

4. Fra Mariagerfjord Kommune i Region Nordjylland til Viborg Kommune er overført det under pkt. 9 anførte areal.

5. Fra Norddjurs Kommune til Syddjurs Kommune er overført 118 m² af matr.nr. 1a, Hoed By, Hoed.

6. Fra Syddjurs Kommune til Norddjurs Kommune er overført 80 m² af matr.nr. 1dz, Balle By, Rosmus og 18 m² af matr.nr. 1q, Balle By, Rosmus, i alt 98 m².

7. Fra Silkeborg Kommune til Viborg Kommune er overført 677 m² af matr.nr. 1k, Marsvinslund Hgd., Vium.

8. Fra Viborg Kommune til Silkeborg Kommune er overført 10 m² af matr.nr. 12, Mostgård, Almind og 51 m² af matr.nr. 2ae, Neder Katballe By, Lysgård, i alt 61 m².

Region Nordjylland

Grænsen mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland er ændret i overensstemmelse med pkt. 9 og 10.

9. Fra Mariagerfjord Kommune til Viborg Kommune i Region Midtjylland er overført 17 m² af matr.nr. 4m, Snæbum By, Snæbum.

10. Fra Viborg Kommune i Region Midtjylland til Mariagerfjord Kommune er overført det under pkt. 3 anførte areal.

Region Sjælland

Grænsen mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden er ændret i overensstemmelse med pkt. 11.

11. Fra Høje Taastrup Kommune i Region Hovedstaden til Roskilde Kommune er overført det under pkt. 1 anførte areal.

Region Syddanmark

12. Fra Nordfyns Kommune til Odense Kommune er overført 14 m² af matr.nr. 4a, Søndersø Skovhuse, Søndersø.

Omtryksnote
  • 18-12-2019:
  • Bekendtgørelsen er omtrykt, da punkt 12. i bilag 1 ved en fejl var angivet som punkt 11, således at der i bilag 1 fremgik to punkt 11.