Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Resume
En 35-årig kvinde, som 2 år tidligere havde født ved kejsersnit, henvendte sig, 11 dage over terminen til fødegangen efter spontan vandafgang om morgenen kl. ca. 5.00. Der havde været lettere veaktivitet med sammentrækninger med 15 minutters interval siden midnat. Der havde ikke været blødning. Livmodermunden var passabel for én finger.

 

Jordemoderen påsatte CTG-overvågning. Kl. 8.00 registredes veer med ca. 10 minutters interval. Fosterets hjerteaktion var normal. Kl. 11.00 aftog veerne, hvorfor der kl. 12.00 blev opsat drop og indgivet vestimulerende medicin med et stigende antal dråber pr. minut til 25 kl. 14.20. Veerne tiltog. Kl. 14.50 kom der en rigelig, frisk blødning. Der blev påsat skalpelektrode, og indgiften af vestimulerende medicin blev reduceret til 2 dråber pr. minut. Kl. 15.00 tilkaldtes en læge, idet kvinden nu oplyste om smerter i højre side af maven. Ved lægens undersøgelse fandtes livmoderen ikke irritabel. Der fandtes ej heller andre tegn på, at livmoderen var ved at briste eller øvrige forhold, der forhindrede vaginalforløsning.

 

Kl. 16.10 fandtes livmodermunden næsten fuldt åben. 10 minutter herefter viste CTG-registreringen at fosterets hjertefrekvens var faldet til 110 slag pr. minut. Efter lejringsændring normaliseredes hjertefrekvensen. Kl. 17.00 kom der let pressetrang. Samtidig hermed faldt hjertefrekvensen igen. Jordemoderen gav ilt på maske og tilkaldte afdelingsjordemoderen. En læge blev tilkaldt, idet der var tvivl om, hvorledes fosterets hoved var roteret. Lægen kom tilstede kl. 17.40.

 

Ved undersøgelsen fandtes let ømhed i højre side over skambenet. Lægen afventede veer i 5 minutter. Da der ikke kom veer, ordineredes kejsersnit. Ca. kl. 18.00 blev der udført kejsersnit. Ved åbningen af bughulen var barnet delvist beliggende heri. Livmoderen var bristet i arret fra det tidligere kejsersnit. Barnet overlevede, men var hjerneskadet.


Den fulde tekst

Klager over bristet livmoder

 

 

 

 

Patientklagenævnet fandt, at jordemødrene havde overvåget fødslen efter god klinisk praksis. Ved tegn på afvigelser fra det normale var der blevet tilkaldt en læge.

 

Patientklagenævnet kunne oplyse, at de klassiske symptomer på bristning af livmoderen er smerter i vepauserne, smerter over skambenet, øm, spændt livmoder og eventuelt opadstigende kontraktionsfure af livmoderen.

 

Nævnet fandt, at der først ca. kl. 17.40 var symptomer på bristning, da der i forbindelse med undersøgelsen fandtes ømhed af livmoderen over skambenet.

 

Nævnet fandt endelig ikke anledning til kritik af, at der var indgivet vestimulerende medicin, uanset at kvinden tidligere havde fået kejsersnit.

 

Redaktionel note
  • Offentliggjort i Sundhedsvæsenets Patientklagenævns Årsberetning for 1997