Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Aftale om betaling af særlig feriegodtgørelse i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om betaling af særlig feriegodtgørelse i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie

Generelle bemærkninger

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale (bilag 1) af 16. december 2019 om betaling af særlig feriegodtgørelse i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie, som har virkning fra den 1. september 2019.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 1. september 2019.

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, den 18. december 2019

Kathrine Wibe


Bilag 1

Aftale om betaling af særlig feriegodtgørelse i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie

-

Der er enighed mellem parterne om, at betaling af 0,5 pct. særlig feriegodtgørelse for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 sker som angivet nedenfor.

I. Særlig feriegodtgørelse

For medarbejdere omfattet af § 13 om særlig feriegodtgørelse i aftale om ferie af 9. november 2005 udbetales særlig feriegodtgørelse således:

Særlig feriegodtgørelse (0,5 pct.) optjent i perioden 1. september 2019 – 31. december 2019 udbetales ultimo april 2020.

Særlig feriegodtgørelse (0,5 pct.) optjent i perioden 1. januar 2020 – 31. august 2020 udbetales ultimo april 2021.

II. Ikrafttræden

Aftalen har virkning fra 1. september 2019.

København, den 16. december 2019
Offentligt Ansattes Organisationer
(Det Statslige Område)
Flemming Vinther
Akademikerne
Lars Qvistgaard
CO10 – Centralorganisationen af 2010
Jesper Korsgaard Hansen
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
Skatteministeriet
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Kathrine Wibe

Redaktionel note
  • Udsendt som Medst. nr. 090-19