Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2020
Bilag 2 Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne pr. 1. januar 2020
Bilag 3 Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2020
Bilag 4 Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2020
Bilag 5 Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet pr. 1. januar 2020
Bilag 6 Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2020
Den fulde tekst

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2020

(Til samtlige ministerier mv.)

I medfør af Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00) reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser hver 1. januar, jf. aftalens kapitel 7.

Satserne i bilag 1, 2, 3, 4 og 6 er ændret som følge af ændrede satser i skattelovgivningen.

Hoteldispositionsbeløbene (bilag 5) for 2020 er i flere tilfælde ændret i op- eller nedadgående retning, idet beløbet for hvert enkelt land er baseret på den højeste af gennemsnitspriserne for de 2 mest besøgte byer i det pågældende land i 2019. Hertil er lagt den forventede stigning i overnatningspriser i 2020 i forhold til 2019.

Satserne pr. 1. januar 2020 fremgår af:

Bilag 1. Transportgodtgørelse

Bilag 2. Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne

Bilag 3. Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland

Bilag 4. Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

Bilag 5. Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet

Bilag 6. Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra den 1. januar 2020.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9062 af 11. januar 2019 (Modst. nr. 002-19).

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, den 18. december 2019

Nanna Bak-Nielsen


Bilag 1

Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2020

-

Biler og motorcykler

§ 14. Almindelig godkendt kørsel: 1,96 kr. pr. km

§ 15. Kørsel i henhold til bemyndigelse:

Indtil 20.000 km i et kalenderår 3,52 kr. pr. km

Ud over 20.000 km i et kalenderår 1,96 kr. pr. km

§ 16. Kørsel i udlandet: 1,96 kr. pr. km

Knallerter og cykler

§ 17. Der ydes godtgørelse med 0,54 kr. pr. km.


Bilag 2

Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne pr. 1. januar 2020

-

A. Time- og dagpenge

   
Dagpenge 1)
kr.
Timepenge 1)
kr.
I
Ureducerede satser
446,002)3)
18,582)3)
II
Satser reduceret med 1/4
i Danmark
334,50 2)3)
13,942)3)
III
Satser reduceret med 1/6
på Færøerne
371,67 2)3)
15,492)3)

1) Der kan aldrig samtidig ydes både time- og dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 20, stk. 2.

2) Satserne for time- og dagpenge kan være højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, er indgået lokal aftale herom. Satserne kan dog ikke overstige følgende beløb:

I Ureducerede satser: Dagpenge 521 kr. og timepenge 21,71 kr.

II Satser reduceret med 1/4 i Danmark: Dagpenge 390,75 kr. og timepenge 16,28 kr.

III Satser reduceret med 1/6 på Færøerne: Dagpenge 434,17 kr. og timepenge 18,09 kr.

3) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.

De reducerede satser anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 1, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

B. Procentgodtgørelse1)

Procentgodtgørelse udgør 130,25 kr. pr. døgn.


Bilag 3

Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2020

-

Dagpengesatsen udgør 521 kr. og procentgodtgørelsen 130,25 kr. i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2020.

Det gælder dog ikke for nedenstående lande, hvor følgende satser er gældende:

 
Dagpenge1)2)3)
kr.
Procentgodtgørelse1)3)
kr.
Europa
   
Bulgarien
Slovakiet
387
369
116,10
110,70
Afrika
   
Mozambique
Sydafrika
Tunisien
Zambia
Zimbabwe
Ægypten
347
287
411
395
298
398
104,10
86,10
123,30
118,50
89,40
119,40
Amerika
   
Bolivia
Colombia
Cuba
298
395
417
89,40
118,50
125,10
Asien
   
Bangladesh
Bhutan
Indien
Iran
Malaysia
Nepal
Pakistan
Thailand
395
218
287
298
292
242
246
356
118,50
65,40
86,10
89,40
87,60
72,60
73,80
106,80

1) Der kan aldrig samtidig ydes både dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 21, stk. 2.

2) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.

3) Dagpengesatsen og procentgodtgørelsen (her på 30 pct.) er højere, i det omfang der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, er indgået lokal aftale herom. Dagpengene kan dog ikke overstige 521 kr. og procentgodtgørelsen kan ikke overstige 130,25 kr.


Bilag 4

Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2020

-

Time- og dagpengene skal reduceres, hvis den ansatte får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen.

Fradraget foretages i den konkrete time- og dagpengesats, jf. herved tillige bilag 2, note 3 og bilag 3, note 2.

Fradraget udgør følgende:

Morgenmad
15 pct.
Frokost
30 pct.
Middag
30 pct.
Fuld kost
75 pct.

Fremkommer der en tredje decimal på 5 eller mere, afrundes opad til nærmeste hele ørebeløb, ellers nedad.

Eksempel 1

Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 446 kr. følgende:

Morgenmad
66,90 kr.
Frokost
133,80 kr.
Middag
133,80 kr.
Fuld kost
334,50 kr.

Eksempel 2

Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 521 kr. følgende:

Morgenmad
78,15 kr.
Frokost
156,30 kr.
Middag
156,30 kr.
Fuld kost
390,75 kr.


Bilag 5

Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet pr. 1. januar 2020

-

A. Danmark og Færøerne

I
Ureducerede satser:
 
 
Danmark1)2)3)
1.000 kr.
 
Færøerne
1.113 kr.
II
Reducerede satser
 
 
Sats reduceret med 1/4 i Danmark1)2)
750kr.
 
Sats reduceret med 1/6 på Færøerne
928 kr.

1) Hoteldispositionsbeløbet for Danmark fastsættes med udgangspunkt i den statslige hotelaftale der reguleres pr. 15. februar 2020.

2) Hoteldispositionsbeløbet er inklusive moms.

3) Hoteller på den statslige hotelaftale, der overstiger hoteldispositionsbeløbet, kan også refunderes.

De reducerede satser anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

B. Udlandet

Belgien
EUR
163
Canada
CAD
234 + tax
Finland
EUR
151
Frankrig
EUR
162
Grækenland
EUR
90
Holland
EUR
139
Irland
EUR
163
Island
ISK
22.067
Italien
EUR
127
Luxembourg
EUR
162
Norge
NOK
1.650
Portugal
EUR
131
Schweiz
CHF
229
Spanien
EUR
125
Storbritannien
GBP
149
Sverige
SEK
1.712
Tyskland
EUR
114
USA (New York og Washington D. C.)
USD
273 + tax
USA (i øvrigt)
USD
255 + tax
Østrig
EUR
108

Hoteldispositionsbeløbet i udlandet og Grønland nedsættes med 1/4 under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

For lande, hvor der ikke er fastsat et hoteldispositionsbeløb, refunderes rimelige udgifter til et hotelværelse med bad eller anden godkendt indkvartering mod dokumentation, jf. § 28, stk. 4, i tjenesterejseaftalen.


Bilag 6

Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2020

-

I
 
Ureduceret sats:
223,00 kr.
II
 
Sats reduceret med 1/4 i Danmark
167,25 kr.
III
 
Sats reduceret med 1/6 på Færøerne:
185,83 kr.
IV
 
Sats reduceret med 1/4
i udlandet og i Grønland
167,25 kr.

De reducerede satser for udokumenteret nattillæg anvendes under udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen.

Redaktionel note
  • Udsendt som Medst. nr. 091-19