Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2020

(Til samtlige ministerier mv.)

1. Ifølge § 13, stk. 7, og § 22, stk. 5, i aftale af 25. september 2019 om flyttegodtgørelse, udsendt med Skatteministeriets cirkulære af 23. oktober 2019 (Medst. nr. 073-19), reguleres de i § 13, stk. 3, og § 22, stk. 3, nævnte beløb hvert år pr. 1. januar på grundlag af den årlige procentvise ændring af nettoprisindekset for september måned.

2. Beløbene for supplerende godtgørelse udgør herefter pr. 1. januar 2020 (nettoprisindeks september 2019 = 103,4) følgende:

§ 13, stk. 3
36.195 kr.
§ 22, stk. 3
18.806 kr.

3. Dette cirkulære træder i kraft den 1. januar 2020. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 10082 af 19. december 2018 om regulering af satser for supplerende flyttegodtgørelse pr. 1. januar 2019 (Modst. nr. 015-18).

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, den 18. december 2019

Nanna Bak-Nielsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Medst. nr. 092-19