Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2020

I medfør af § 12, stk. 8, i integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. oktober 2017, fastsættes:

§ 1. Flygtninge og andre, der har ophold i kommunernes midlertidige indkvarteringer, skal betale leje- og forbrugsudgifter for opholdet. Den maksimale månedlige betaling kan i perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 højst udgøre følgende beløb:

1) Enlige med og uden børn 2.327 kr.

2) Par uden børn 4.264 kr.

3) Par med et, to eller tre børn 4.652 kr.

4) Par med fire eller flere børn 5.040 kr.

Stk. 2. Betalingen forfalder den første dag i måneden. Er denne dag en helligdag eller en lørdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Betalingen anses for rettidig, når den sker senest 3. hverdag efter forfaldsdagen. Er denne hverdag en lørdag, er betaling den følgende hverdag rettidig.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 16. december 2019

Mattias Tesfaye

/ Lars von Spreckelsen-Syberg