Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 8. januar 2020 fastsat følgende bestemmelser vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Ressortansvaret for alle opgaver, kontrakter og serviceaftaler vedrørende basal it-drift af interne datacentre, netværk, servere og storage, drift af operativsystemer, standard it-arbejdsplads, servicedesk og brugeradministration, informationssikkerhedsopgaver vedrørende foranstående samt kontrakter og leverandørstyringsopgaver vedrørende outsourcet it-drift, der vedrører VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, i henhold til nærmere aftale mellem social- og indenrigsministeren og finansministeren overføres fra social- og indenrigsministeren til finansministeren pr. 1. februar 2020.

Statsministeriet, den 4. februar 2020

Mette Frederiksen

/ Carsten Madsen