Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza ved Sæderup i Aalborg Kommune

§ 1. Bekendtgørelse nr. 73 af 30. januar 2020 om fund af lavpatogen aviær influenza ved Sæderup i Aalborg Kommune ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. februar 2020.

Fødevarestyrelsen, den 20. februar 2020

Hanne Larsen

/ Raluca Theodora Barbulescu Ipsen