Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
En 29-årig kvinde henvendte sig til en praktiserende læge med hovedpine og smerter i nakke og skuldre. Lægen fandt, at tilstanden var velegnet til akupunkturbehandling. Han lejrede derfor patienten i bugleje og satte i alt 16 nåle i nakkefæster, muskel på øverste del af ryggen (m. trape-zius) og de lange rygmuskler langs skulderbladets rand. Behandlingen stod på i cirka 20 minutter med stimulation efter 7 og 14 minutter. Ved stimulationen blev nålen roteret en smule, samtidig med at den blev stukket en anelse i dybden med et lille fjedrende tryk. Ved behandlingens afslutning klagede patienten over smerter i og omkring lungerne, når hun trak vejret. Lægen fandt ved en af nålene en lille hudblødning, og han vurderede, at patientens smerter kunne forklares med, at der havde dannet sig en blodudtrædning. Patienten fik efterfølgende ved henvendelse på skadestuen konstateret perforation af lungehinden på højre side.

Der blev klaget over, at lægen punkterede patientens højre lunge, samt at han efterfølgende ikke undersøgte hende for perforation af lungehinden.

Den fulde tekst

Klager over behandling med akupunktur

 

 

Patientklagenævnet fandt at måtte lægge til grund, at lægen punkterede patientens højre lunge, samt at han efterfølgende ikke undersøgte hende for perforation af lungehinden.

Nævnet bemærkede, at der i regioner, hvor vitale organer er beliggende relativt tæt på legemesovefladen, skal udvises særlig agtpågivenhed, således også i brysthuleregionen.

Nævnet fandt, at det var kritisabelt, at lægen ikke undersøgte patienten for perforation af lungehinden, da hun selv efter behandlingens ophør gav udtryk for symptomer, der kunne tyde på en punktering af lungehinden. Nævnet lagde vægt på, at lægen ved akupunkturbehandlingen foretog indstik i rygregionen, og at patienten efter behandlingen havde smerter svarende til et af indstikstederne samt ved vejrtrækning.