Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
En 67-årig mand blev henvist til undersøgelse af en tandlæge på et sygehus, da røntgenstråler havde medført lokal vævsdød bagtil i venstre side af underkæben (osteoradionekrose). Den overtandlæge, som undersøgte ham, udstedte en recept på 300 mg Dalacin (Clindamycin) tre gange dagligt. Recepten blev indleveret på et apotek. Da medicinen blev udleveret, opdagede en sygeplejerske på plejecentret, hvor manden boede, at recepten var udskrevet til en anden person. Hun ringede derfor til overtandlægen, der gav hende tilladelse til at rette navnet på medicinetiketten og påbegynde behandlingen, idet medicinen svarede til hans ordination til manden. Som forklaring på fejltagelsen gav overtandlægen, at der lå "vildfarende" mærkatark i mandens journal, hvilket ikke blev bemærket ved påsætningen af patientmærkat i receptens navnerubrik. Patientmærkaten i receptens navnerubrik blev påsat af overtandlægen eller af den assisterende sygeplejerske.

Der blev klaget over, at overtandlægen ikke sikrede sig, at modtageren af medicinen var identisk med den på recepten angivne patient.

Den fulde tekst

Klage over fejl ved udskrivelse af recept

 

 

Nævnet fandt, at overtandlægen havde udvist manglende omhu og samvittighedsfuldhed, da det var hans ansvar som receptudsteder, at recepten til manden var korrekt udfyldt, herunder med rette navn.

Nævnet fandt, at det af hensyn til patientsikkerheden var afgørende, at der ved medicinordination blev foretaget den rette identifikation af patient, præparat og dosis.