Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om stadslægeembedet i København

 

Bekendtgørelse nr. 475 af 19. september 1974 om stadslægeembedet i København ophæves den 1. oktober 2000.

Sundhedsministeriet, den 20. september 2000

Sonja Mikkelsen

/Steen Loiborg