Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om leveranceområde for lægemidler fra
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles apotek

 

I medfør af § 61 i lov om apoteksvirksomhed, jvf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995 som ændret ved lov nr. 386 af 22. maj 1996, og efter forhandlinger med Undervisningsministeren, fastsættes:

§ 1. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles apotek kan levere lægemidler til veterinær anvendelse til følgende institutioner og personer:

1) til Landbohøjskolens institutter kan leveres magistrelle veterinære lægemidler, markedsførte farmaceutiske specialiteter og ikke-markedsførte farmaceutiske specialiteter i henhold til udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen,

2) til de i bekendtgørelsens bilag 1 anførte statsinstitutioner og selvejende institutioner kan leveres magistrelle veterinære lægemidler, markedsførte farmaceutiske specialiteter og ikke-markedsførte farmaceutiske specialiteter i henhold til udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, og

3) til praktiserende dyrlæger kan leveres magistrelle veterinære lægemidler og ikke-markedsførte farmaceutiske specialiteter i henhold til udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

    Stk. 2. Leverancen af de i stk. 1, nr. 3, nævnte magistrelle lægemidler omfatter kun de lægemidler, som i øvrigt fremstilles på Landbohøjskolen.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2001.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 777 af 22. august 1996 om leveranceområde for lægemidler fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles apotek ophæves.

Sundhedsministeriet, den 1. oktober 2001

Arne Rolighed

/J. Bartels Petersen


Bilag 1

Arbejdsmiljøinstituttet

Lersø Park Allé 105

2100 København Ø

Danmarks Farmaceutiske Højskole

Universitetsparken 2

2100 København Ø

Danmarks Fiskeriundersøgelser

Jægersborgvej 64-66

2800 Lyngby

Danmarks Jordbrugsforskning

Forskningscenter Foulum

Postboks 50

8830 Tjele

Danmarks Miljøundersøgelser

Frederiksborgvej 399

4000 Roskilde

Danmarks Tekniske Universitet DTU

2800 Lyngby

Dansk Bilharziose Laboratorium

Jægersborg Allé 1 D

2820 Gentofte

Ferskvandsbiologisk Laboratorium

Helsingørgade 51

3400 Hillerød

Forsvarets Sundhedstjeneste

Jægersborg Kaserne

Jægersborg Allé 150

2820 Gentofte

Fødevaredirektoratet

Mørkhøj Bygade 19

2860 Søborg

Hærens Kampskole

6840 Oksbøl

Københavns Universitet

Universitetsparken 15

2100 København Ø

Panum Instituttet

Blegdamsvej 3 B

2200 København N

Statens Planteværnscenter

Lottenborgvej 2

2800 Lyngby

Statens Seruminstitut

Artillerivej 5

2300 København S

Statens Skadedyrslaboratorium

Skovbrynet 14

2800 Lyngby

Statens Veterinære Institut for Virusforskning

Lindholm

4771 Kalvehave

Statens Veterinære Serumlaboratorium

Bulowsvej 27

1870 Frederiksberg C

Statens Veterinære Serumlaboratorium

Hangøvej 2

8200 Århus N

Syddansk Universitet Odense

Campusvej 55

5230 Odense M

Tandlægeskolen

Nørre Allé 20

2200 København N

Udenrigsministeriet

Danida

Asiatisk Plads 2

1448 København K

Zoologisk Have

Sdr. Fasanvej 79

2000 Frederiksberg

Århus Universitet

Ndr. Ringvej 1

8000 Århus C