Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om kliniske
tandteknikeres virksomhedsområde

 

I bekendtgørelse nr. 352 af 16. maj 2001 er fastsat nye bestemmelser om afgrænsningen af kliniske tandteknikeres virksomhedsområde.

Cirkulære nr. 177 af 1. oktober 1979 om kliniske tandteknikeres virksomhedsområde ophæves på denne baggrund med virkning fra 1. december 2001.

Sundhedsstyrelsen, den 8. november 2001

Jens Kristian Gøtrik

/Michael von Magnus