Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse vedrørende luftfartscertifikater

 

Bekendtgørelse nr. 191 af 23. maj 1975 vedrørende luftfartscertifikater ophæves den 3. juli 1999.

Trafikministeriet, den 22. juni 1999

Sonja Mikkelsen

/Niels Remmer