Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven

 

I medfør af § 124 r i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. oktober 1999, fastsættes:

§ 1. Med virkning fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2000 fastsættes følgende:

1) Det i lovens § 121, stk. 5, nævnte beløb om standsnings- og parkeringsforseelser forhøjes til 480 kr.

2) Det i lovens § 124 a, stk. 1, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 11. marts 1997 om kørekort, § 88, stk. 1, nævnte beløb for afholdelse af køreprøver forhøjes til 540 kr.

3) Det i lovens § 124 a, stk. 2, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 11. marts 1997 om kørekort, § 88, stk. 2, nævnte beløb for afholdelse af praktiske prøver til stor motorcykel og almindelig bil med stort påhængskøretøj fastsættes til 240 kr.

4) Det i lovens § 124 a, stk. 3, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 11. marts 1997 om kørekort, § 88, stk. 3, nævnte beløb for afholdelse af kontrollerende køreprøver forhøjes til 820 kr.

5) Det i lovens § 124 c, stk. 1, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 11. marts 1997 om kørekort, § 90, stk. 1, nævnte beløb for ombytning af kørekort, udstedelse af duplikatkørekort, fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse og fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, fastsættes til 240 kr.

6) Det i lovens § 124 e, stk. 1, 1. pkt., og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 284 af 30. april 1993 om godkendelse af kørelærere, § 19, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb for afholdelse af kørelærerprøve forhøjes til 300 kr.

7) Det i lovens § 124 e, stk. 1, 2. pkt., og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 284 af 30. april 1993 om godkendelse af kørelærere, § 19, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb for afholdelse af kørelærerprøve til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel forhøjes til 410 kr.

8) De i lovens § 124 g, stk. 1, nr. 1-3, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 129, stk. 1, nr. 1-3, nævnte beløb for lovpligtige syn forhøjes til:

a) 530 kr. for biler med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, motorredskaber, personbiler til flere end 9 personer føreren medregnet samt for blokvogne,

b) 370 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under litra a og c, samt traktorer, og

c) 210 kr. for motorcykler og for påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler.

9) De i lovens § 124 g, stk. 3, nr. 1-3, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 129, stk. 3, nr. 1-3, nævnte beløb for omstillingssyn forhøjes til:

a) 340 kr. for biler med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, motorredskaber, personbiler til flere end 9 personer føreren medregnet samt for blokvogne,

b) 230 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under litra a og c, samt traktorer, og

c) 130 kr. for motorcykler og for påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler.

10) De i lovens § 124 g, stk. 5, nr. 1-3, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 129, stk. 5, nr. 1-3, nævnte beløb for andre syn forhøjes til:

a) 880 kr. for biler med en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, påhængsvogne og sættevogne til biler, hvor påhængsvognen og sættevognen har en typegodkendt totalvægt på over 3.500 kg, motorredskaber, personbiler til flere end 9 personer føreren medregnet samt for blokvogne,

b) 620 kr. for de biler og påhængskøretøjer, som ikke er nævnt under litra a og c samt traktorer, og

c) 360 kr. for motorcykler og for påhængsvogne eller påhængsredskaber til motorcykler.

11) De i lovens § 124 g, stk. 6, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 129, stk. 6, nævnte beløb for særlig godkendelse af busser (Tempo-100 godkendelse) forhøjes til 540 kr. for en godkendelse og til 210 kr. for undersøgelse af, om en bus fortsat er i overensstemmelse med meddelt godkendelse.

12) Det i lovens § 124 j, stk. 1, 1. pkt., og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 130, stk. 1, nævnte beløb for betaling af nummerplader forhøjes til 1.110 kr. for et sæt og til 550 kr. for en enkelt plade.

13) Det i lovens § 124 j, stk. 1, 2. pkt., og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 130, stk. 2, nævnte beløb for betaling af en 3. nummerplade, der kan anvendes ved transport af gods bag på registreringspligtige køretøjer forhøjes til 110 kr.

14) Det i lovens § 124 m, stk. 1, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 134, stk. 1, nævnte beløb for registrering af ejerskifte (brugerskifte), der finder sted uden afmelding af køretøjet, forhøjes til 360 kr.

15) Det i lovens § 124 o, stk. 1, og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 136, stk. 1, nævnte beløb for benyttelse af faste prøveskilte forhøjes til 1.070 kr. årligt for et sæt prøveskilte til bil og til 180 kr. årligt for et prøveskilt til motorcykel.

16) Det i lovens § 124 p, 1. pkt., og i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 916 af 8. december 1997 om registrering og syn af køretøjer mv., § 137, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb for benyttelse af løse prøveskilte fastsættes til 20 kr. pr. døgn.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 893 af 14. december 1998 om regulering af betalingsbeløb i henhold til færdselsloven.

    Stk. 2. Forhøjelsen af de i § 1, nr. 15, nævnte beløb får virkning fra den første betalingsperiode, der begynder den 1. januar 2000 eller senere.

Færdselsstyrelsen, den 18. oktober 1999

Christian Duus

/Ib Rasmussen