Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 5-42,
Udgave 1, 13. september 1999

 

 

I medfør af § 82 og § 82 a i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 810 af 19. november 1998 om delegation af beføjelser til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende*:

 

1. Bilaget "Liste over flyvemaskiner, der er omfattet af en undtagelse i henhold til BL 5-42, pkt. 5.4.1" ændres i overensstemmelse med bilaget til denne BL

 

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. oktober 1999.* (

Statens Luftfartsvæsen, den 13. september 1999

Ole Asmussen

/Sven E. Andresen


Bilag

Bilag til BL 5-42 A, 1. udgave

I bilaget "Liste over flyvemaskiner, der er omfattet af en undtagelse i henhold til BL 5-42, pkt. 5.4.1" slettes følgende flyvemaskiner:

ÆGYPTEN

Løbenummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

19843

 

B707-336C

SU-PBA

Air Memphis

 

LIBANON

Løbenummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

20260

19967

 

B-707-3B4C

B-707-347C

OD-AFE

OD-AGV

MEA

MEA

LIBERIA

Løbenummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

45686

 

DC8F-55

EL-AJQ

Liberia World Airlines

 

MAROKKO

Løbenummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

20471

21214

21215

21216

 

B727-2B6

B737-2B6

B737-2B6

B737-2B6

CN-CCG

CN-RMI

CN-RMJ

CN-RMK

Royal Air Maroc

Royal Air Maroc

Royal Air Maroc

Royal Air Maroc

 

NIGERIA

Løbenummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

19664

B707-338C

5N-VRG

 

Air Tours

 

ZIMBABWE

Løbenummer

Type

Registrering

Luftfartsselskab

18930

45821

 

B707-330B

DC8F-55

Z-WKU

Z-WMJ

Air Zimbabwe

Affretair

Officielle noter

( BL'en gennemfører Kommissionens direktiv 1999/28/EF af 21. april 1999.

Redaktionel note
  • atens Luftfartsvæsen