Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bestemmelser om bevis som fører af flyvemaskine, der anvendes til slæb af svæveplan

(BL 6-48, 2. udg.)

 

I medfør af § 34 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 373 af 4. juni 1997, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 810 af 19. november 1998 om delegation af beføjelser til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede foreskrifter, følgende:

1. BL 6-48, 1. udgave af 1. august 1982, Bevis som fører af flyvemaskine, der anvendes til slæb af svæveplan, ophæves

2. Overgangsbestemmelse

 

I tidsrummet 1. april 2000 til 1. april 2001 kan indehavere af gyldigt bevis som fører af flyvemaskine, der anvendes til slæb af svæveplan, udstedt af Statens Luftfartsvæsen, ved henvendelse til Dansk Svæveflyver Union få beviset ombyttet til et af Unionen udstedt bevis med uændrede rettigheder.

3. Ikrafttræden

 

Denne BL træder i kraft den 1. april 2000.

Statens Luftfartsvæsen, den 24. marts 2000

Ole Asmussen

/Sven E. Andresen