Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Klager klagede over en artikel bragt i Kig Ind omhandlende et velgørenhedsshow i Tivoli.

På baggrund af de begrænsede muligheder for bevisbedømmelse kunne Pressenævnet ikke tage stilling til det faktiske forløb under velgørenhedsshowet.

Pressenævnet fandt imidlertid, at artiklen var udtryk for journalistens vurdering af showet, og at en gengivelse heraf som den foreliggende ikke var i strid med god presseskik.

For så vidt angår det anførte under overskriften ”Ked af Showet”, fandt

Pressenævnet, at der ikke var omtalt forhold, der beskyldte [K] for uregelmæssigheder eller uredeligt forhold i øvrigt i forbindelse med showets økonomi, men at der alene var tale om en faktisk oplysning, hvorunder det anførtes, at det endelige regnskab endnu ikke forelå.

Pressenævnet fandt, at der heller ikke i øvrigt var grundlag for at udtale kritik i sagen.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-185

 

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel i ugebladet Kig Ind den 6. april 2005, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Artiklen var annonceret på bladets forside ved siden af et foto af prinsesse Alexandra med følgende tekst ”TV-stjerne lavede skandale!”, ”ALEX SKRED FRA FØDSELSDAGSFEST!” og ”YDMYGET I TIVOLI”. Artiklen i bladet havde overskriften ”Prinsessen inviteret til skandaløs fødselsdagsfest!” og ”Alex skred”.

Artiklen lød som følger:

”Hvad skal man sige til dig? Du eller De? Eller Deres Kongelige Højhed? Skal vi være dus? Nå, men vi har i hvert fald en kusk blomster til dig, skreg [K] fra scenen til prinsesse Alexandra, da hun i tirsdags sad blandt et måbende publikum i Glassalen i Tivoli.

[K] havde camoufleret sin 30 års fødselsdagsfest som et støtte-show til fordel for Foreningen Cancerramte Børn, hvilket forklarede det kongelige fremmøde – samt Sanne Salomonsen og Pernille Højmark blandt de optrædende. Dem nåede Alexandra dog ikke at høre synge, for allerede i pausen tog hun flugten ad Glassalens bagudgang. Men først efter pænt at have takket [K] for en ”underholdende aften”.”

Som en kommentar fra formanden for Foreningen Cancerramte Børn, Jan Johnsen var anført:

”Ked af showet

-Der var nogle pinagtigheder, jeg gerne havde været foruden, sagde Jan Johnsen, formand for Foreningen Cancerramte Børn, dagen derpå til KIG IND. Det var også ham, der måtte følge Alexandra ud af Tivoli, da hun før tid forlod støtte-showet. Men foreningen kan dog trøste sig med, at de får mellem 50.000 og 100.000 kroner til deres arbejde. Der blev dog solgt billetter for cirka 200.000 kroner, men [K]s agent, [A], forklarer til KIG IND, at der var en del store udgifter forbundet med det store show. Flere kilder i underholdningsbranchen påpeger dog overfor KIG IND, at det er usædvanligt, at beløbet til produktionen overstiger det, man kan give til det velgørende formål. Det endelige regnskab forelå ikke ved redaktionens slutning.”

Som kommentar til et foto af prinsessen stod:

”Pinligheder

Prinsesse Alexandra støtter gerne en god sag, men havde hun på forhånd haft en idé om, hvilke pinligheder hun skulle udsættes for, havde hun nok tænkt sig om en ekstra gang.”

Som kommentar til et foto af [K] som optrædende sammen med nogle øvrige deltagere i showet stod:

”Bøvs i maven

Pinligt

Jeg skal bøvse

Blandt [K]s mange ”gyldne øjeblikke” på scenen var en episode, hvor han bad musikken vente, ”for jeg skal lige bøvse”. Men den selvpensionerede drag queen kunne ikke og måtte synge videre med den truende bøvs i maven.”

Under et foto af René Fris stod:

”Hjem til New York

- Vi har kun to uger tilbage, så er alle de nye afsnit af ”De Fantastiske 5” i kassen, fortalte René Fris, der tager hjem til New York, når optagelserne er færdige.”

Ved et foto af [K] sammen med to drags klædt i sygeplejeskeuniformer stod:

”Sjovt?

[K] stillede gladelig op til ”sjove” billeder med drag queens fra showet. Men om Alexandra syntes om scenariet er noget mere tvivlsomt.”

Under et foto af prinsesse Alexandra stod:

”Drag queen?

- Det var et fantastisk show, lød det meget diplomatisk fra prinsesse Alexandra, da hun i lyntempo forlod Tivoli efter fadæsen i Glassalen. Da KIG IND spurgte, om hun med tanke på de mange optrædende drags havde fået inspiration til nogle nye kjoler, stoppede hun op et kort øjeblik og lage nakken tilbage i et grin. – Det tror jeg nu ikke, fik prinsessen svaret i al latteren.”

Ved et foto af skuespilleren Pernille Højmark stod:

”Disco Tango

Pernille Højmark var også med til at hive showet ud af dødvandet, da hun i et discoridt hen over scenen fyrede en gammel Seebach-klassiker af.”

Hen over et foto af stylisten Dennis Knudsen stod:

”Sørgede for Sanne

Stylisten Dennis Knudsen var på arbejde. Han sørgede for, at Sanne Salomonsen som altid lignede en million, da hun senere stod på scenen.”

Og ved et foto af Sanne Salomonsen stod:

”Suveræne Sanne

Efter et par timer med et show, der gravede sig længere ned i en bølgedal af lavpunkter, klarede Sanne Salomonsen ærterne og sørgede for en god stemning med en perfekt blanding af professionalisme og god karma.”

[K] ved Dansk Musiker Forbund har anført, at flere af artiklens faktiske oplysninger er forkerte, således måbede publikum ikke på noget tidspunkt, ligesom stylisten Dennis Knudsen ikke var på arbejde for Sanne Salomonsen.

Endvidere er det i strid med god presseskik, når der i boksen ”Ked af showet” står, at han har taget af kassen. Dette er fuldstændig udokumenteret.

Derudover fremgår det af formanden for cancerramte børn, Jan Johnsens, beretning, at journalisten har gjort sit yderste for at fremskaffe belastende oplysninger om støtte-showets økonomi og [K]. Efter at dette er mislykkedes, skriver journalisten, at ”Flere kilder i underholdningsbranchen påpeger dog overfor Kig Ind, at der er usædvanligt, at beløbet til produktionen overstiger det, man kan give til det velgørende formål.” Dette udsagn fremkommer på baggrund af journalistens eget gæt, og en sådan måde at indsamle og videreformidle oplysninger på kan ikke være i overensstemmelse med god presseskik.

Det gøres gældende, at det er i strid med god presseskik, hvis journalisten mod bedre vidende mistænkeliggør et støtte-show, hvis økonomi stemmer til punkt og prikke, og dermed mistænkeliggør Foreningen Cancerramte Børn.

Bladet ved advokat Per Håkon Schmidt har anført, at artiklen indeholder en sædvanlig beskrivelse af showet og en omtale af de kendte mennesker, der enten var deltagere eller publikum. Ingen af de bragte oplysninger kan betragtes som skadelige, krænkende eller agtelsesforringende. Artiklen indeholder således journalistens vurdering af showet og fremtræder som en beskrivelse heraf. Der er ikke noget krav om, at for eksempel anmeldelser skal forelægges for den pågældende, jf. Pressenævnets kendelse af 24. maj 2005 i sag nr. 2004-5-104, der omhandlede en boganmeldelse, og kendelse af 4. november 2004 i sag nr. 2004-6-102, der vedrørte anmeldelse af en restaurant.

Kig Ind har videre anført, at [K]s udlægning af teksten i boksen ”Ked af showet” er udtryk for en særlig fortolkning, der på ingen måde svarer til det meningsindhold, som teksten har. Der står ikke noget om de forhold, som [K], Jan Johnsen eller Dansk Musiker Forbund læser ud af teksten. Teksten kan kun opfattes sådan, at udgifterne til showet vurderes at være høje i forhold til det beløb, der kan doneres til det velgørende formål, og at kilder i underholdningsbranchen finder det usædvanligt. Der står intet om sammenblanding af showets økonomi med [K]s privatøkonomi, ligesom der ikke er nogen beskyldninger for tyveri, misbrug, uregelmæssigheder eller lignende.

Bladet bestrider endvidere, at journalisten forud for artiklen skulle have forsøgt at fremskaffe belastende oplysninger om [K], idet der er tale om helt sædvanlig journalistisk research, som artiklen er baseret på.

Bladet bestrider, at Jan Johnsen er fejlciteret, idet der ikke er bragt forkerte oplysninger, og artiklen er ikke i strid med god presseskik.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Bo Maltesen, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

På baggrund af de begrænsede muligheder for bevisbedømmelse kan Pressenævnet ikke tage stilling til det faktiske forløb under velgørenhedsshowet.

Pressenævnet finder imidlertid, at artiklen er udtryk for journalistens vurdering af showet, og at en gengivelse heraf som den foreliggende ikke er i strid med god presseskik.

For så vidt angår det anførte under overskriften ”Ked af Showet”, finder Pressenævnet, at der ikke er omtalt forhold, der beskylder [K] for uregelmæssigheder eller uredeligt forhold i øvrigt i forbindelse med showets økonomi, men at der alene er tale om en faktisk oplysning, hvorunder det anføres, at det endelige regnskab endnu ikke forelå.

Pressenævnet finder, at der heller ikke i øvrigt er grundlag for at udtale kritik i sagen.

Afgjort den 14. september 2005.