Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 316 af 20. maj 1999 om cyklers indretning og udstyr m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 16, stk. 2, 2. pkt., og § 16, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2000.

Færdselsstyrelsen, den 3. juli 2000

Christian Duus

/Ib Rasmussen